Aziz Nesefi

Azîz Nesefî: Azîzuddîn b. Muhammed Nesefî, VII/XIII. yüzyılın meşhur ariflerinden biri ve Sa’duddîn Hamevî (586/1190-649/1251)’nin müritlerindendir. Memleketi Nahşeb “Nesef” şehriydi, VII/XIII. yüzyılın sonlarında vefat etmiştir. Tanınmış Farsça eserlerinden Menâzilu’s-Sâi­rîn, Maksadu’l-Aksâ, Keşfu’l-Hakâik, Usûl u Furu’, Mebde’ u Me‘âd, Keşfu’s-Sırât ve İnsânu’l-Kâmil’i saymak mümkündür. Bazı kitaplarını Seyyid Tâcuddîn Eberkûhî’nin isteği üzerine yazmıştır. Tüm bu eserler­deki yazı üslubu sade, nesri her yerde fasih ve güzeldir. Güzel Farsça şiir­ler de söylemiştir. Aşağıdaki rubai ona aittir:

Zamanın avucunda benim gibi hor olan olmasın.
Mihnet görmüş, garip ve kederlenen olmasın.
Ne gün ne zaman, ne dost ne gönül,
Kafir bile böyle bir güne sahip olmasın.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.