Aziz (Hristiyanlık)

Hristiyanlık

Aziz (kadın ise azîze) veya Aya (Roma Yunancası aslı "ἅγιος"), Hristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir. Hristiyan toplumu için önemli işler başarmış, üstün ahlaklı kişiler sonradan kilise tarafından aziz ilân edilebilir.

Etimoloji

Arapça kökenli azîz sözcüğü ermiş anlamına gelir.[1] Günlük kullanımda sevilen ve sayılan kimseleri tanımlamakta kullanılır.[1] Sözcüğün dişi formlarından "muazzez", Türkçede yaygın bir kadın ismidir.[2]

Tarihçe

İsa için Yeni Ahit’te kullanılmayan bu sıfat, Paulusun mektupları ile Vahiy kitabında İsa’ya inananlar için “mukaddes” anlamında kullanılmıştır.[3] Hristiyan inancındaki bazı önemli azizler ve yortu günleri şu şekildedir:[4]

Kaynakça

  1. 1 2 "aziz." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Eylül 2012
  2. "muazzez." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Eylül 2012
  3. Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınevi. Ankara, 2009. ISBN 978-605-5738-26-6 s.171, 783
  4. Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınevi. Ankara, 2009. ISBN 978-605-5738-26-6 s.783-785
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.