Aydınlanmacı mutlakiyet

Aydınlanmacı mutlakiyetçilik (veya Aydınlanmacı despotizm), hükümdarlarının Aydınlanmadan etkilendiği mutlâkî krallık yönetimi. Aydınlanmacı krallar, aydınlanma ilkelerini, bilhassa akılcılığı benimserler ve hümüranlıklarındaki bölgelerde bu ilkeleri uygularlar. Dini toleransa, basın ve konuşma özgürlüklerine ve özel mülkiyet hakkına izin verme eğilimindedirler. Çoğu sanatı, bilimi ve eğitimi teşvik eder.

Aydınlanmacı mutlakiyetçiler

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.