Ayakkabı bağı

Ayakkabı bağı
Kategori Ekleme
Kategori #2 Acele
Akrabaları Camadan düğümü, Cerrah bağı, Kocakarı düğümü
Çözülürlüğü Zor çözülür
Kusuru sadece bir uçları çekildiğinde çözülebilir.
ABoK #74, #75, #460, #1204, #1402, #2096, #2573, #2574, #2577, #2580
Bağlanışı http://www.animatedknots.com/shoelace/

Ayakkabı bağı bağcıklı ayakkabıların ön tarafında gide gele ayakkabıyı sıkıca ayağa uyduran bağcık ipinin gevşemesini önlemek için uçlarını birbirine hem güzel görünümlü hem de güvenilir bir şekilde bağlamak için kullanılan eski ve basit bir düğüm şeklidir.

Ayakkabının ayaktan çıkarılacağı zaman kolaylık olması için foralı bağlamak şarttır.

Ayakkabı istenmeden kendiliğinden çözülüp ayaktan beklenmedik bir anda çıkamaması gerekir. Bu yüzden ayakkabı bağının güvenlice bağlanması gerekir. Ayakkabı bağının simetrik olmasıda önemli görülür. Sık sık bağlanan ayakkabı bağının hızla bağlanabilmesi de önemlidir.

En çok kullanılan ayakkabı bağı çifte foralı camadan düğümüdür.

Bağlama yöntemi

kocakarı düğümü
yamuk durur
Hızlı ayakkabı bağı, güvenlisi için bir daha dolanır

Ayakkabı bağı camadan düğümü bağlar gibi ama son kısmını her iki uçta dirsekler oluşturup dirsekleri uç imişler gibi birbirlerine dolayarak foralı olarak bağlanabilir.

Güvenli bir ayakkabı bağı için uçların foraları birbirlerine bir fazla kez dolanarak düğüm kilitlenebilir. Ayakkabının ayaktan çıkarılacağı zaman önce kilidi çözmek gerekir.

Çok daha güvenli bir ayakkabı bağı için foralı kısımlar birbiri etrafında çifte dolandırılabilir. Bu Cerrah düğümünün ters bağlanıp (altta tek, üstte çift döngü) üstelik de üstteki çift döngülerin foralanmasıyla yapılmışıdır. Halkalar çekiştirildiğinde çözülmez, uçlar kuvvetle çekildiğinde çözülür. Ayrıca kilitlemeye gerek kalmaz.

Camadan yerine kocakarı düğümünün çifte foralısı bağlanırsa foralar yere paralel olmaz, ayakkabı bağı yamuk durur yani bir fora yukarı, bir fora aşağı bakar.

Sık sık bağlanan ayakkabı bağını daha hızlı bağlayabilmek de önemlidir; Bunun için, önce camadan düğümü bağlar gibi başlanıp sıkıştırılır, ama son kısmını her iki uçta dirsekler oluşturup, dirsek halkalarını yarı üst üste koyup, uç taraflarını karşı halka içinden aynı anda tek hamlede karşılıklı çekerek oluşturulabilir.[1]

Hem simetrik, hem kolay çözülür, hem güvenli, hem de hızlı bağlanan ayakkabı bağı için bu son tarifteki son etabı tekrarlamak (kilit vurmak), yada bir fora dirseğini dolandırıp öbürü içinden/altından tekrar geçirmek (ters cerrah bağı bağlamak) faydalı olabilir.

Kaynakça

  1. http://www.animatedknots.com/shoelacefieggen/ hızlı ayakkabı bağı animasyonu
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.