Ay Kağan

  Ay Kağan,Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atası sayılan Oğuz Han'ın annesi. Karahan'ın eşidir. Oğuz Kağan Destanında adı geçer.

  Destandan bir kesit;

  Yine günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözü parladı.Doğum ağrıları başladı ve bir erkek çocuk doğurdu.Bu çocuğun yüzü gök; ağzı ateş (gibi) kızıl; gözleri elâ; saçları ve kaşları kara idi.Perilerden daha güzeldi.

  Kaynakça

  W.Bang ve G.R.Rahmetî'nin Oğuz Kağan Destanı (İstanbul 1936) adlı eserinden alınmıştır. [1]

  1. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
  This article is issued from Vikipedi - version of the 3/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.