Ay'ın ikiye bölünmesi

Muhammed bölünen Ay'ı işaret ederken. 16. yüzyıldan kalma bir falnameden alınan bu anonim resimde Muhammed yüzü görünmeyecek şekilde resmedilmiştir.
Muhammed
Muhammed
  • Portal icon İslam portali

Ay'ın ikiye bölünmesi (Arapça: Şakk-ul Kamer), bazı hadisler ve Kamer suresinin ilk ayetlerine dayanılarak Muhammed'e atfedilen, Ay'ın dolunay halinde iken bir gece Muhammed'in el işaretiyle ikiye ayrılması mucizesi.[1][2]

Kaynaklar

Kamer suresi ilk üç ayeti; "Saat yaklaştı ve Ay yarıldı. Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve 'süregelen bir büyüdür' derler. Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır." şeklindedir.

Abdullah İbni Mes'ud'dan, "Biz Minada Allah'ın peygamberi ile birlikteydik ki ay ikiye ayrıldı. Onun bir parçası dağın öbür tarafında iken diğeri bu yanındaydı. Allah'ın peygamberi bize "şahit olun" dedi.[3]

NASA fotoğraflarının kanıt olarak kullanımı

Apollo 10 tarafından çekilen 1969 tarihli NASA uydu fotoğrafı.

Bazı İslamcılar kanyon görünümüne benzer NASA ay fotoğraflarını, ayın belirli bir zaman önce ikiye ayrılıp yeniden birleştiği inancına kanıt olarak ileri sürerler.[4]

Eleştiriler

İnanç bazı Kamer suresinin ilk ayetlerinin yorumlarına eklenen hadis rivayetleri ile desteklenir. Buna karşın ayetlerin eski Arap edebiyatında bu anlama gelmediği, hadislerin zayıf olduğu görüşleri de vardır.

Mucizeler gerçekliği İslam ilahiyatında tartışmalı konulardandır. Dolunay halindeki Ay'ın ikiye yarılması, parçalardan birinin Mekke'de bir dağın arkasına, diğerinin de önüne kadar indiği ve sonra gökyüzünde tekrar birleştiklerini ifade eden bu rivayetler de âlimler, hadis kritiği yapanlar ve İslam filozofları arasında tartışmalara konu olmuştur. Bazı araştırmacılar bu hadislerin zayıf, güvenilmez ve uydurma rivayetler olduğu üzerinde dururlarken[5][6] İslami filozoflar Kamer suresindeki ifadelerin allegorik olduğunu, gerçekten Ay'ın parçalandığı anlamına gelmediğini ifade etmişlerdir. Bazıları bunun bir görsel illüzyon olduğunu, bazı tefsirciler ise ayette sözü edilen parçalanmanın ileride, kıyametin kopması zamanında gerçekleşeceğini ifade etmişlerdir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.