Atmeydanı Vakası

Atmeydanı Vakası (Atmeydanı Olayı ya da Sultan Ahmed Camii Vak‘ası[1] olarak da bilinir), Osmanlı Devleti'nde 1648'de sipahilerle acemi oğlanlarının düzenlediği ve Atmeydanı'nda yeniçerilerle sipahiler arasında kanlı bir çatışmaya dönüşen başarısız ayaklanma.


Yeniçeri-ulema işbirliğiyle Sultan İbrahim'in boğdurulması ve IV. Mehmed'in tahta çıkarılmasından sonra Sadrazam Sofu Mehmed Paşa masrafları kısmaya yönelik bir politika izlediği görünümü yaratmıştı. Oysa, kendi yakın çevresinde genş çapta rüşvet ve yolsuzluk olayları vardı. Bu bakımdan Sultan İbrahim dönemine göre fazla bir değişiklik olmamıştı ve bu durum tepkilere yol açıyordu. Sofu Mehmed Paşa cülus için İstanbul'da toplanan sipahilere bazı mali olanaklar vaat ettiyse de, bunlar sipahilerce yeterli görülmedi. İsyan hazırlıklarına girişen sipahilere taşradan gelen yenileri katıldı. Sultan İbrahim yandaşları da sipahileri kışkırtıyordu. Bu sırada süreleri geçtiği halde göreve atanmayan acemi oğlanları ayaklandı. Sipahiler bunları da yanlarına alarak 28 Ekim 1648'de Atmeydanı'nda toplandılar. Sadrazamın ve Şeyhülislam Abdürrahim Efendi'nin katlini istediler. Sofu Mehmed Paşa yeniçerilerin yanına sığındı. Sipahiler sadrazam ve şeyhülislamın azledileceğine ilişkin hatt-ı hümâyun aldılarsa da, yeniçeriler bu kararı tanımadılar. Yeniçerilerin sipahilere dağılmaları için gönderdiği elçinin öldürülmesi üzerine, yeniçerilerle sipahiler arasında Atmeydanı dolaylarında silahlı çatışma çıktı. Sipahiler silah yetersizliği ve örgütsüzlük nedeniyle ağır bir yenilgiye uğradı. Kaçabilenler Anadolu'ya geçerek Gürcü Nebi ve Katırcıoğlu Celalilerine katıldılar.[2]

Kaynakça

  1. Abdülkadir Özcan, "Mehmed IV", TDV İslam Ansiklopedisi
  2. Encyclopædia Britannica Fifteenth Edition
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.