Ataşe

Ataşe, bir ülkenin başka bir ülkedeki diplomatik görevlerinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili olarak temsil ve bilgi toplama vazifelerini icra eden elçilik görevlisidir.

Siyasal bir memur olan bu görevli, bulunduğu yabancı devletin durumu ve davranışlarını yetki alanı dahilinde izler ve hükümetine bildirir. Bu bilgi toplama hareketi kanuni casusluk olarak kabul edilir.

Askerî ataşe

Askeri ataşeler, bağlı oldukları ulusal ordunun temsilcisi olarak elçiliğin askeri danışmanlığını yaparlar ve bilgi toplarlar.

Bilim ataşesi

Bilim ataşeleri, Bilim ve teknoloji konusunda uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Basın ataşesi

Yazılı, görsel ve işitsel medya alanlarında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Ticaret ataşesi

Ticaret ataşesi veya ticarî ataşe, bulunduğu yabancı ülke ile kendi ülkesi arasındaki ticaret ilişkilerini izler, ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında rol alır ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarlarının korunması doğrultusunda danışma görevi yapar.

Kültür ataşesi

Kültürel tanıtım ve işbirliği konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Güvenlik ataşesi

Güvenlik Ataşeleri Misyon Şefinin (Büyükelçiliklerde Büyükelçi , Başkonsolosluklarda Başkonsolos)yakın koruması ve Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara yapılabilecek terör saldırılarını önleyecek özel koruma memurlarıdır.

Eğitim ataşesi

Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Din ataşesi

Vatandaşlarına dini konuda hizmet vermek üzere gelmiş olan ilgili din alanında, genelde başkonsolosa bağlı çalışan diplomat.

Ataşeler, diplomatik dokunulmazlığa sahiptirler.

Ayrıca bakınız


This article is issued from Vikipedi - version of the 12/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.