Asım Mehmed Paşa

Asım Mehmed Paşa (d. 1821 ö. 1886 Trabzon ) valilik, Şura-yı Devlet başkanlığı ve çeşitli hükümet görevlerinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır[1].

Asım Mehmed Paşa'nın babası Mehmed Nuri Efendi'dir. Devlet görevine Tercüme Odasında başlamış, oradan Osmanlı Devleti'nin Paris büyükelçiliğinde başkatiplik görevine atanmıştır.

Asım Mehmed Paşa ile Abdullah Efendinin (Kafkas) kızı Fatma Bergis evleniyorlar ve üç çocukları oluyor:

1869 yılında paşa oldu. 1869 ve 1876 yıllarında iki defa Edirne valiliği, 1873 ve 1886 yıllarında iki defa Trabzon valiliği yaptı. Ayrıca Kastamonu, Tuna ve Bosna valiliklerinde bulundu. 1877 yılında Adliye Nazırı, 1879 yılında Şura-yı Devlet reisi[2], 1881 yılında Evkaf Nazırı oldu.

1886 yılında Trabzon'da vali olarak bulunurken vefat etti[3].

Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk başkanı ve kurucularından olan Ziya Songülen'in dedesidir.

Kaynaklar

  1. Asım Mehmed Paşa
  2. 1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet reisleri
  3. Sicil-i Osmani, Mehmet Süreyya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.