Artvin Çoruh Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi
Slogan Zirvedeki Yeriniz.
Kuruluş 28 Mayıs 2007
Tür Devlet
Eğitim dil(ler)i Türkçe
Rektör Prof. Dr. Mehmet Duman
Akademik birimler 8 fakülte
2 enstitü
1 yüksekokul
5 meslek yüksekokulu
Konum Artvin, Türkiye
Web sitesi www.artvin.edu.tr

Artvin Çoruh Üniversitesi, 5662 Sayılı, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, yeni üniversitelerden bir tanesidir. Artvin ilinde bulunmaktadır. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 26536 sayılı resmî gazetede yayınlanmıştır.

Kuruluş ve tarihçe

Artvin, Karadeniz’in doğusunda, Kafkaslara komşu, olağanüstü doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir şehirdir. Topraklarının büyük kısmı, 3900 metreye kadar yükselen, birbiri ardına sıralanmış, sarp ve geçit vermez dağlarla kaplıdır. Dağların yüceliğine, adeta yücelikte dağlarla yarış eden yeşil yaylalar eşlik etmektedir.

Sahil bölgesi hariç, düz ovaya sahip olmayan, bulutların dağların zirveleriyle ritim tuttuğu bu göğe komşu topraklarda 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunla Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5662 sayılı kanunun 7 nci maddesinin Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşu ile ilgili fıkrası şu şekildedir:

“Artvin Çoruh Üniversitesi”

EK MADDE 80- Artvin’de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,
b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,
d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.”

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’ne 13 Ağustos 2007 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZEN Rektör (tedviren) atanmıştır. Yükseköğretim Kurulunun 12 Ağustos 2008 tarihinde 12. Genel Kurul toplantısında Rektör adaylarını belirlemesinden sonra önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mehmet DUMAN, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL tarafından 10 Eylül 2008 tarihinde, 2008/52 sayılı kararla Artvin Çoruh Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü’ne atanmış ve 16 Eylül 2008 tarihinde görevine başlamıştır.

Üniversitemize bağlı birimlerden Artvin Meslek Yüksek Okulu-1990, Artvin Orman Fakültesi–1993, Sağlık Yüksek Okulu–1996, Artvin Eğitim Fakültesi-2002, Hopa Meslek Yüksekokulu-1988, Fen-Edebiyat Fakültesi-2007, Fen Bilimleri Enstitüsü-2007, Sosyal Bilimler Enstitüsü-2007, Yusufeli Meslek Yüksek Okulu-2007, Arhavi Meslek Yüksek Okulu-2007 yılında kurulmuştur. Ayrıca YÖK’e kurulması önerilen Mühendislik Fakültesi ve Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İşletme Fakültesi olarak önerilmişti) kuruluşu kabul edilmiş ve süreç başlatılmıştır.

Akademik birimler

Rektörlüğe bağlı birimler

Fakülteler

Enstitüler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

Genel bilgiler

Araştırma ve uygulama merkezleri

Sağlık hizmetleri

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin öğrenci, akademik ve idari personeline hizmet vermek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri biriminde bir hemşire ve bir psikolog görev yapmaktadır. Sağlık Hizmetleri biriminde ilk yardım ve acil bakım hizmeti olarak ateş, nabız, tansiyon ölçümü, küçük yaralanmalarda ve küçük yanıklarda pansuman, burkulmalarda bandaj uygulaması vb. hizmetler verilmektedir. Ayrıca öğrenciler ile Üniversitemiz personeli ve yakınları bulundukları yerdeki Devlet Hastaneleri ve Sağlık Ocaklarından yararlanmaktadır.

Hastaneler tarafından verilen reçetelerde belirtilen ilaç bedellerinin %80’i ve hastane masraflarının tümü Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Gözlük camı ve bazı sağlık cihazları her yıl Maliye Bakanlığının çıkardığı tedavi yönetmeliği çerçevesinde belirlenen miktarlar baz alınarak karşılanmaktadır.

Sağlık karnesi uygulamasıyla; öğrencinin ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı ise tedavi giderleri 25 yaşına kadar ilgili kurumca karşılanmaktadır. Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilse söz konusu öğrencinin tüm giderleri bütçe imkânları ölçüsünde Üniversitenin ilgili birimlerince karşılanmaktadır. Sağlık karnesi olan öğrencilerin tüm tedavileri Sağlık Ocakları ve Devlet Hastaneleri tarafından yapılmaktadır.

Beslenme hizmetleri

Üniversitemiz bünyesinde Seyitler Yerleşkesi Orman Fakültesi Binası’nda bulunan 720 m2'lik alanda 350 kişi kapasiteli yemekhanede; Şehir Yerleşkesi Artvin Meslek Yüksekokulu binasında ise 130 m2’lik alanda, 80 kişi kapasiteli yemekhanede öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. Ayrıca Seyitler Yerleşkesi Orman Fakültesi binasında 430 m2'lik alanda 160 kişi kapasiteli yemekhanede Üniversitemiz personeline öğle yemekleri verilmektedir. Yemekler, öğrencilerin ve personelin dengeli beslenmeleri amacıyla kaliteli ve ucuz olup, dört çeşittir.

Barınma olanakları

Artvin ilinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde faaliyet gösteren 5 ayrı yurtta toplam 1266 öğrenci konaklama imkanı bulmaktadır. Bu yurtlar; 220 kişi kapasiteli Nihat Gökyiğit Kız Öğrenci Yurdu, 328 kişi kapasiteli Orta Mahalle Erkek Öğrenci Yurdu; 130 kişi kapasiteli Yeni Mahalle Kız Öğrenci Yurdu, Seyitler Yerleşkesi’ndeki 500 öğrenci kapasiteli Çoruh Öğrenci Yurdu ile 90 öğrenci kapasiteli İsmet Acar Kız Öğrenci Yurdudur. Artvin ilinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü haricinde hizmet veren özel yurtlar da bulunmaktadır. Özel yurtların toplam öğrenci kapasitesi ise 600’dür.

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla imkânlar ölçüsünde sosyal etkinliklere ve sportif faaliyetlere yer verilmektedir. Seyitler Yerleşkesi’nde 2011 yılı Eylül ayında kapalı spor salonu hizmete açılmıştır. Üniversitemiz öğrencilerinin ve şehir halkının spor salonu ihtiyacını karşılamada önemli bir işlev görecek olan salon; 600 sabit + 400 koltuklu teleskopik tribün, fitness salonu, sauna ve buhar odası gibi birimlerden oluşmaktadır. Kapalı Spor Salonu’nun hemen yanında kurulan açık spor alanlarında ise 2 adet halı saha, voleybol sahası ile basketbol ve tenis sahası yer almaktadır.

Seyitler Yerleşkesi ana hizmet binasında 454 m2’lik alanda masa tenisi, badminton ve bilardo oynamaya elverişli altyapı bulunmaktadır. Bu alanda öğrencilerimiz ve personelimiz boş vakitlerini değerlendirebilmektedir. Sağlık Yüksekokulu binasında ise 1500 m2’lik açık alan bulunmaktadır. Bu alanın alt yapı ve düzenleme çalışmaları sürmektedir. Seyitler Yerleşkesi’nde inşası planlanan “Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Merkezi”; Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin okuma, dinlenme, alış-veriş ve beslenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla, sinema, seminer salonu, sergi salonu, kitap satış bürosu, banka, kuaför, öğrenci ve personel yemekhanesi, mediko-sosyal odaları gibi tesisleri barındıracaktır.

Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri

2009 yılında kalıcı yerleşkeye taşınılmasının ardından Üniversitemiz Seyitler Yerleşkesinde 300 m2 alana sahip, 80 kişi kapasiteli bir merkezi kütüphane açılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, öğrenci ve personelimize hizmet vermektedir.

2009 yılında kurulan merkez kütüphaneye; ormancılık, mühendislik, mimarlık, tarım vb. disiplinlerde toplam 2.704 adet basılı kitap, 150 adet süreli yayın bağışlanmıştır. Bunun yanı sıra, felsefe, sosyoloji, eğitim bilimleri, tarih, fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, edebiyat, teknoloji vb. disiplinlerde 1.433 adet basılı kitap satın alınmıştır. Merkez kütüphanesinde 2011 yılı Ağustos ayı itibariyle bulunan toplam kitap sayısı 9672’dir.

Artvin Çoruh Üniversitesi merkez kütüphanesi EBSCO Host, IEEE Xplorer, Taylor & Francis, Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı (TDPVT) ve Ebrary Academic Complete gibi veritabanlarına üye olmuştur. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde merkez kütüphanesinin yanı sıra Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 ayrı kütüphane daha bulunmaktadır.

Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri

Üniversitemizde sunulan bilgi işlem hizmetlerinde yeni teknolojiyi temel alan, altyapı iyileştirmesi devam etmektedir. 2009 yılında bir adet sunucu (server) odası kurularak ağ ve internet altyapısı oluşturulmuştur. Üniversitemizin internet ağı, tüm öğretim elemanlarının odalarına, personel odalarına, dersliklere ulaşmakta, bu birimlere yeterli sayıda olmasa da imkanlar ölçüsünde bilgisayar da temin edilmektedir.

Dış ilişkileri

Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin kurucu üyesidir.[1]

Kaynakça

  1. Kurucu Uyeler. kunib.com
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.