Arabölge

Arabölge

Ordinaryüs Profesör Dimitri Kitsikis, arabölge teriminin bulucusudur. Bu kavramla Arabölge medeniyetini, Avrupa - Amerika ve Çin - Hindistan arasında bulunan Adriyatik Denizi’nden İndus nehrine kadar genişletmiştir. Bu yeni kavram, Almanya’da yayımlanan bir doktora tezine konu olmuştur (P. Davarinos, Geschichtsschreibung und Politik, Düsseldorf, Heinrich Heine Üniversitesi, 1995). Arabölge kavramı özgünlüğünden dolayı The Royal Society of Canada olarak bilinen Akademi tarafindan tanınmış ve Profesör Dimitri Kitsikis, bu Akademi’ye 1999 yılında üye olarak alınmıştır.

Arabölge'nin Batı sınırı

Bir Avrupa yarımadası olan Avrasya kıtası, binlerce yıllık tarihî geçmişinde üç büyük uygarlık alanına sahne olmuştur. Bunlar sırasıyla şöyledir:

a) Bugün Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da içine alan Batı (ya da Batı Avrupa).

b) Üç yarımadayı (Hindistan; Endonezya'yida içine alan Güneydoğu Asya; Kore ve Japonya'yla birlikte Çin) içeren Doğu (ya da Uzakdoğu)

c) Aynı anda hem Batı hem de Doğu'yla ortak yanları bulunan Arabölge (harita 1)

Bir halkın manevi değerlerini tanımlayan kültür teriminin tersine, uygarlık sözünden anladığımız, bir toplumun maddi değerlerinin toplamı ise, Doğu ve Batı merkezlerinin ortasında yer alan Arabölge'nin tamamını kapsayan daha geniş bir uygarlığın parçası konumundaki tek bir Osmanlı uygarlığı vardı. Bu uygalık, içindeki oluşum sürecini yaşayan ulus sayısı kadar kültürü barındıran çokuluslu topluma canlılık kazandırmaktaydı. Yani, salt uluslarüstü değil, aynı ölçüde de dinlerüstüydü. Bu anlamda Osmanlı, Ortodoks Hıristiyanlık ortak paydası üzerinde yükselmiş olan öncülü Bizans İmparatorluğu'ndan olduğu kadar İslâm uygarlığı zemininde kurulmuş Arap ve İran İmparatorluklarından da ayrılıyordu. Nüfusunu Müslümanlar kadar Hıristiyanların da oluşturduğu Osmanlı İmparatorluğu bu demografik özelliği sayesinde, en görkemli döneminde, içinden salt Müslüman ya da Hıristiyan değil, özgün ve asal olarak Osmanlı bir toplumun doğduğu biricik denge ve sentez olgusunu gerçekleştirmeyi başarmıştı. Bu anlamda, Doğu ve Batı merkezlerinin ortasında yer alan Arabölge'nin merkezi olma işlevini eksiksizce yerine getirecekti.

Eserleri

1) P. Davarinos, Geschichtsschreibung und Politik, Dusseldorf, 1995

2) P. Davarinos, «Die Historische Theorie der Zwischenregion im Osten und Westen», Journal of Oriental and African Studies", vol.10, 1999

3) Dimitri Kitsikis, Türk-Yunan İmparatorluğu. Arabölge gerçeği ışığında Osmanlı tarihine bakış, İstanbul, İletişim, 1996

4) Dimitri Kitsikis, Société Royale du Canada. Académie des lettres et des sciences humaines, Géopolitique de la Région intermédiaire, Ottawa, vol.52, 1999.

5) Dimitri Kitsikis, «Une vision géopolitique: la Région intermédiaire», Relations internationales, Paris, no.109, 2002.

6) Dimitri Kitsikis, «Géopolitique d'un Proche-Orient à venir», Diplomatie, no. 24, 2007.

7) E. Konstantinides,He Geopolitike kai he historia tes mesa apo chartes, Trito Mati, Atina, vol.153, 2007.

8) Geopolitike kai Hellada, Atina, Esoptron, 2001.

9) Endiamese Perioche (Arabölge),dergi,Atina,1996-

10) Misbah Islam, Decline of Muslim States and Societies, Philadelphia, Xlibris, 2008

11) Dimitri Kitsikis, L'Empire ottoman, Paris, PUF, 3e éd., 1994.

12) José Pedro Teixeira Fernandes, «A Grécia Moderna e o Ocidente - Entre a Região Intermédia e o Ocidente», História, no.87, Junho 2006.

13) Georgios K. Filis, Russia and Turkey in the Geopolitics of Eurasia & the Theory of Median Space: Thesis-Synthesis-Antithesis, Durham University, United Kingdom, 2008.

14) Georges Prévélakis, Les Balkan: cultures et géopolitique, Paris, Nathan, 1994.

15) Georges Prévélakis, Géopolitique de la Grèce, Paris, Editions Complexe, 1997.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/29/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.