Antropofobi

Antropofobi, insanlardan veya toplumdan korkmaya verilen addır. Yunanca, anthropos (insan) ve phobos (korku, çekinme) kelimelerinin birleşmesiyle oluşur. Bir insanın diğer insanlardan duyduğu aşırı korkuyu ifade eder. Sosyal bir fobidir ve sosyal bir izolasyona sebebiyet verebilir. Buna karşılık misanthropie insanlara karşı duyulan nefreti ifade eder ve bu nefretin arkasında korku olabileceği gibi, başka nedenleri de olabilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.