Antalya Bölümü

Antalya Bölümü, Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden Akdeniz Bölgesi'nin batıda kalan bölümüne verilen isimdir. Doğuda kalan kısım ise Adana Bölümü olarak adlandırılır. Bölümün illeri; Antalya, Isparta, Burdur'dur.[1]

Coğrafi yapı

Antalya Bölümü, Akdeniz Bölgesi'nin en dağlık alanıdır. Bu bölgede yer alan Batı Toroslar kıyıdan itibaren hemen yükselmektedir. Antalya Körfezi'nin batısında Bey Dağları, kuzeyinde Sultan Dağları, doğusunda da Geyik Dağları yer almaktadır.

Bölümdeki ovalar genellikle kireç taşının erimesiyle oluşmuş karstik alanlardır. Teke Yöresi'nde Elmalı, Gölhisar, Acıpayam ve Tefenni ovaları ile Göller Yöresi'nde Isparta Ovası bunların en önemlileridir.

Bölümde büyük akarsu bulunmamaktadır.

Bölümün kuzey kesimine Göller Yöresi denir. Burada irili ufaklı çok sayıda göl vardır. Bunlardan; Türkiye'nin üçüncü büyük gölü Beyşehir ve Eğirdir göllerinin suları tatlı; Burdur Gölü ve Acıgöl'ün suları ise acıdır. Ayrıca Kovada, Suğla ve Salda gölleri de bu bölümde yer alır.

İklim

Genellikle Akdeniz iklimi hakimdir. Bitki örtüsü ağırlıklı olarak makidir. İç kesimlerde karasal iklim de görülür. bu bölgeler de ise bitki örtüsü daha çok bozkırdır.

Nüfus

Bölge genellikle dağlık olduğu için nüfus yoğunluğu azdır. Yerleşim daha çok güneyde, sahil bölgesinde yer alır. Antalya, Burdur, Isparta bölümün illeridir. Yerleşim alanları Antalya Ovası ile Göller Bölgesi'nde yoğunlaşmıştır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.