Antalar

Antalar, MSIV.yy'dan itibaren, Yunan ve Latin kaynaklarında Doğu Slavlarına verilen addır.

Tarihçe

Adın menşei ve nereden geldiği bilinmemektedir. Aşağı Karpatlar bölgesinden gelen Antalar, savaşçı bir millettir; ilk Rus devletini kuranlar onlardır. Bizansın uzaktan müttefiki idiler; Bizans bazen onlardan ücretli asker isterdi.M.S 517 yılına doğru Trakya'ya indiler. Bizans şehirlerine saldırmaya başladılar. Dobruca'yı yağma ettiler, fakat Bulgarlar tarafından durduruldular; bu sırada Justinianus'da Tuna boyu sınırlarını tahkim etti. 560 yılı civarında Avar akıncılarının saldırısına uğrayan Antalar ağır kayıplar verdiler ve Orta Dnieper'e doğru çekildiler. Şefleri Mezamir müzakereye girişmek istediyse de başaramadan öldürüldü ve Anta'ların bir kısmı kuzeydoğudaki ormanlara kaçtı. Orada büyük ormanlık bölgenin sınırında Volinya'dan Oskol'a kadar uzanan ikinci Rus devletini kurdular. İktisadi faaliyetleri daha çok ormancılığa yani oduna ve kürkçülüğe dayanmaktaydı. VI.yy sonlarından itibaren Antalar, Dniester'e çıktılar ve Kiev'i,sonra da Çernigov'u, Lubeç'i ve Turov'u kurtardılar. Kabilelere ayrıldılar bunların en önemlisi Kiev tarafına yerleşen Poliane kabilesiydi ve diğer kabilelere örnek oldu. Avar imparatorluğunun yıkılmasıyla bağımsızlıklarını kazandılar. VII.yy'da Hazarların aracılığı ile Hristiyanlığı kabul eden Antalar, Doğu kültürünü benimsediler. Daha Kuzey'de, Hazar hakimiyetinden hoşnut kalmayan Antaların yerleştikleri Yukarı Volga bölgesinde Novgorod, Smolensk ve Rostov dolaylarında yeni bir medeniyet merkezi kuruldu. Burası İskandinavların 'Gardarik' dedikleri, uzun zaman dış tesirlerden uzak kalacak olan, kendine has ve Hristiyanlık ile ilgisi bulunmayan bir merkezdi. Rus ismi daha Anta kabileleri bütününü gösteren bir ad olmadan ve bir bölge adı haline gelmeden ilk olarak orada, XI.yy'da kullanıldı. Bugünkü Rusya'nın beşiği olan Novgorod büyük dükalığını bu Kuzeydoğu Rusyası meydana getirmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.