Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amacı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin amacı; Atatürk İlkelerine sahip, çağdaş, bilgili ve deontolojik kurallara bağlı Türk hekimleri yetiştirmek, Türk toplumunun sağlık sorunlarına eğilmek ve bilim dünyasına katkılarda bulunmak üzere araştırmalar yapmaktır.

Tarihçe

1937 yılında Atatürk'ün emriyle Ankara'da bir Tıp Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve çalışmalara başlanmış ancak II. Dünya Savaşı bu girişimin gecikmesine neden olmuştur. Konu 1945 yılında tekrar gündeme alınmış ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1945-1946 ders yılında 308 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Cumhuriyet Türkiye'sinde artan nüfus ve çağdaşlaşma yolunda büyük atılımlar yapan ulusumuzun insan sağlığı ile uğraşan hekimleri sayıca yetersizdi. 1933'te Almanya'dan ülkemize gelen seçkin hocaların katkısı ile İstanbul Tıp Fakültesi yeniden yapılandırıldıktan sonra yılda 150-200 hekim mezun oluyordu. Cumhuriyet kurulduğunda 1923'te 554 hekim varken bu sayı 1935'te 1625'e ulaştı. İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmek isteyen öğrencilerin sayısı artınca yeni bir Tıp Fakültesi'nin kurulması kaçınılmaz olmuştu. Bu konuda 1937'de çıkarılan bir yasa bu konunun çözümlenmesinde başlangıç oluşturdu. Ancak II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, bu konudaki girişimlerin savaşın sonuna kadar ertelenmesine neden oldu. Atatürk,1937 Meclis Açış Nutku'nda Ankara ve Van'da iki üniversite açılması gereğini belirtti. 1939'dan önceki dönemlerde fakülteler, hizmetin bağlı olduğu bakanlık tarafından açılırdı. Nitekim Ankara'da 1925'te Adalet Bakanlığı'na bağlı Hukuk Fakültesi, 1933'te Ziraat Bakanlığı'na bağlı Ziraat Enstitüsü kurulmuştu.

İkinci Tıp Fakültesi'nin açılması görüşüne inanan ve bunu Türk Tıp Encümeni'nde 1927'de savunan dönemin başbakanı İsmet İnönü, o tarihte fakülteler ilgili bakanlık işbirliğiyle eğitim yaptığından, konuyu Sağlık ve Sosyal Yardım bakanı olan, batı kültürü ile yetişen ve salgın hastalıklarla mücadelede büyük başarı gösteren Dr.Refik Saydam ile görüşerek Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü karşısındaki şimdiki morfoloji, İbni Sina ve Yüksek İhtisas Hastenelerinin bulunduğu yerde Tıp Fakültesi'nin kurulması için yasanın hazırlanmasını istedi. Böylece 9 Haziran 1937 tarih ve 3228 sayı ile Ankara'da 2. Tıp Fakültesi'nin açılmasına ait yasa çıkartıldı. Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yürekten isteklerine rağmen, II. Dünya Savaşı nedeniyle tasarı yaşama geçirilemedi. Dünya Savaşı sonlanınca, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 29 Aralık 1944'te Milli Savunma Sağlık Daire Başkanı Tümgeneral Abdülkadir Noyan'ı köşke davet ederek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurulma ön hazırlıklarını Milli Eğitim Bakanlığı ile inceleyerek kendisine rapor sunulmasını istedi. On beş gün sonraki kabulde İnönü, Abdülkadir Noyan ile görüşerek,yeni kurulacak Tıp Fakültesi'nin dekan adayı olduğu emrini verdi.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Kuruluş Yasası, 20 Haziran 1945 tarih ve 4761 sayıyla çıkarıldı. 7 Temmuz 1945'te Tümgeneral Abdülkadir Noyan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na atandı. 19 Ekim 1945 Cuma günü saat 11.00'de Cebeci Hastenesi'nde Gülhane Büyük Dersanesi'nde törenle Türkiye'nin gururu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimine başladı.

Yerleşkeler

Hastaneler

Dekanlar

Dış bağlantılar

  1. https://twitter.com/sehsuvarerturk
  2. http://www.erkanibis.com/wp/
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.