Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. Lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilir. Mekteb-i Mülkiye içerisinde ve geleneğinde bölümün adı Siyasi Şube'dir. İnek Bayramı'nda bölümün öğrencilerinin üstlendiği ad ise Züppeyun yani Züppeler'dir.

Mülkiye Rozeti

Bölümün amacı

Bu bölümde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi ve 16. yüzyıldan bu yana geçirdiği evreler, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal çerçevesi, sistemin birimleri olan devletlerin birbirleriyle ilişkileri, sistemin ekonomik yapısı ve uluslararası sistem içinde Türkiye’nin yeri ile dış ilişkileri ağırlıklı olarak öğretilmektedir. Bu temel derslerin yanında, uluslararası sistemin çeşitli bölgelerinin ayrıntılı incelenmesine, sistemde etkili olan büyük güçlerin dış politika özelliklerine ve uluslararası örgütlere yer verilmektedir. Bunların yanında, diplomatik yabancı dil dersleri de diğer yabancı dil dersleriyle eşgüdümlü biçimde verilmektedir. İlk iki yıl diğer bölümlerle ortak alınan verilen dersler çoğunluktayken, son iki yıl meslek dersleri yoğunluk kazanır. Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniştir. Bölüm mezunları başta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Turizm, İçişleri Bakanlıkları, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları gibi devlet organlarında meslek memuru, uluslararası ilişkiler uzmanı, Avrupa Birliği uzman yardımcısı olarak göreve başlamaktadır. Özel ticari şirketler, medya, uluslararası kurumlar ve bankalar da bölüm mezunlarının istihdam edildiği diğer yerlerdir. Akademide yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitimlerine devam eden pek çok mezun, akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde iş imkanı bulmaktadır.

Bölümün mezunları

Bölümün programları ve merkezleri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak gerçekleştirilen uluslararası ilişkiler yüksek lisans ve doktora programlarındaki derslerin büyük çoğunluğunu bölüm öğretim üyeleri vermektedir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi'ne bağlı olan Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen uzmanlık kursları ile yüksek lisans derslerinin de önemli bir kısmını bölüm öğretim üyeleri vermektedir. Bölümün Uluslararası Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi adı altında bir araştırma ünitesi vardır. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (2012 yılına kadar) bu bölüm akademisyenlerinin de katkılarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Akademik yapı

2016 Güz yarıyılı itibariyle akademik yapı:

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. İlhan Uzgel

Bölüm Başkan Yrd. : Prof. .Dr. Funda Keskin Ata

Bölüm Sekreteri : Nurgül Güldü

Anabilim Dalı Akademik Unvan Akademisyen Notlar
Siyasi Tarih Anabilim Dalı Prof.Dr. Melek Fırat Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ömer Kürkçüoğlu Emekli öğretim üyesi
Prof.Dr. Erel Tellal
Yard.Doç.Dr. Gökhan Erdem
Dr. Ersin Embel
Araş.Gör. Özge Özkoç
Araş.Gör. Ahmet Akçam
Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Prof.Dr. Gökçen Alpkaya
Prof.Dr. Sertaç H. Başeren Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Funda Keskin Ata Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Erdem Denk
Dr. Özgür Mengiler
Araş.Gör. Ahmet Ozan Değer
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Prof.Dr. Ersin Onulduran Emekli öğretim üyesi
Prof.Dr. Çınar Özen
Prof.Dr. İlhan Uzgel Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Özlem Kaygusuz
Yard.Doç.Dr. Atay Akdevelioğlu
Yard.Doç.Dr. Elçin Aktoprak
Dr. Nuri Yeşilyurt
Dr. Christos Teazis
Dr. Corry Shores
Araş.Gör. Gamze Nazan Bedirhanoğlu Balaban
Araş.Gör. Fadime Gözde Çolak

Akademik unvanlarına göre kadro

Akademik Unvan Akademisyen Notlar
Prof.Dr. Gökçen Alpkaya
Sertaç H. Başeren Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Melek Fırat Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı
Ömer Kürkçüoğlu Emekli öğretim üyesi
Erel Tellal
Ersin Onulduran Emekli öğretim üyesi
Çınar Özen
İlhan Uzgel Bölüm Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı
Funda Keskin Ata Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Erdem Denk
Özlem Kaygusuz
Yard.Doç.Dr. Atay Akdevelioğlu
Elçin Aktoprak
Gökhan Erdem
Dr. Ersin Embel
Özgür Mengiler
Nuri Yeşilyurt
Christos Teazis
Corry Shores
Araş.Gör. Gamze Nazan Bedirhanoğlu Balaban
Fadime Gözde Çolak
Özge Özkoç
Ahmet Akçam
Ahmet Ozan Değer

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.