Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan 1859 tarihinde eğitim hayatına başlayan Mekteb-i Mülkiye'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında eğitilmiş mezunlar veren bölümüdür. Bölümün eski adı İdari Şube'dir, Mülkiye'nin kuruluşundan itibaren varlığına devam eden üç bölümün ilk kurulanıdır; bu yüzden Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ilk çocuğu olarak da anılır. İnek Bayramı etkinliklerinde bölüm öğrencileri (Kamucular) Tellaklar ya da Abazalar lakaplarıyla anılmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 12 profesör, 12 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve doktor unvanını almış 8 araştırma görevlisi ile doktorasını yapmakta olan 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin 2013 yılı İnek Bayramı'nda fakültedeki en yüksek ÖSYM puanı ile öğrenci alan bölüm oldukları için açtıkları pankart: Siz Bizim Altta Kalan Tercihlerimizsiniz

Siyaset bilimi

Sosyal Bilimler'in bir dalı olan siyaset bilimi: devlet, hükûmet ve ulus politikaları; hükumet ekonomisi gibi alanlarda pratik ve teorik çalışmalar yürütür. Bu alanlarla alakalı olarak; iktisat, sosyoloji, tarih, hukuk, antropoloji, kamu yönetimi, kamu politikası, uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, psikoloji, siyasi örgütlenme ve siyaset felsefesi disiplinlerinden faydalanır.

Kamu yönetimi

Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.

Bölümün amacı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün amacı: kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir. Bu çerçeve içerisinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, aşağıda belirtilen konularda geniş bir ders perspektifi sunmaktadır; Siyasal Teori; İlk Çağlardan Günümüze Siyasal Düşünceler Tarihi; Devlet Kuramı; İdare Tarihi; Siyasal İktidar; Siyasal Güçler ve Dinamikler; Çağdaş Devlet Düzenleri; Türk Anayasa Düzeni; Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler; Sosyoloji; Türk Yönetim Düzeni; Yönetim Bilimleri ve Ulusal Planlama; Kentsel Politikalar; Çevresel Politikalar; Yerel Yönetimler; Hukuk ve Sistemin Çeşitli Yasal Yönleri.

Bölümün ek hizmetleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans programının yanı sıra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalına bağlı üç ayrı programda lisansüstü eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bunlar; Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri ve Kent ve Çevre Bilimleri yüksek lisans ve doktora programlarıdır. Bu programlarda öğrencilere yüksek lisans programlarında 16, doktora programlarında 19 olmak üzere toplam 35 ders ve seminer sunulmaktadır. Ayrıca bölümümüzün öğretim üyeleri Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Hukuk, Kadın Çalışmaları ve Sosyal Çevrebilim programlarında da dersler vermektedir.

Akademik kadro

2013 Güz yarıyılı itibariyle akademik yapı:

Anabilim Dalı Akademik Unvan Akademisyen Notlar
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Prof.Dr. Ahmet Alpay Dikmen Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Koray Karasu Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. İpek Özkal Sayan
Doç.Dr. Taşansu Türker
Yard.Doç.Dr. Can Umut Çiner
Yard.Doç.Dr. Barış Övgün
Yard.Doç.Dr. Ozan Zengin
Araş.Gör. Ali Somel
Araş.Gör. Recep Aydın
Araş.Gör. Burcu Meşkure Bayrak
Araş.Gör. Esra Dik
Araş.Gör. İmren Pınar Dülgar
Araş.Gör. Emral İnalpolat
Araş.Gör. Burcu Olgun
Araş.Gör. Gönül Turgut
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Prof.Dr. Esra G. Dardağan Kibar Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Nuri Erişgin
Prof.Dr. Onur Karahanoğulları
Prof.Dr. Arif Kocaman Anabilim Dalı Başkanı
Yard.Doç.Dr. Kerem Altıparmak
Doç.Dr. Devrim Aydın
Yard.Doç.Dr. Nimet Özbek Hadimoğlu
Dr. Barış Teksoy
Araş.Gör. Başak Bak
Araş.Gör. Nuşen Pelin Dalgıç Atabaş
Araş.Gör. Nisan Kuyucu
Araş.Gör. Cavidan Soykan
Araş.Gör. Nazile İrem Yeşilyurt
Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Prof.Dr. Fethi Açıkel Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları
Prof.Dr. Aykut Çelebi
Prof.Dr. Zeliha Etöz
Prof.Dr. Tülin Öngen
Prof.Dr. Alev Özkazanç
Prof.Dr. Serpil Sancar Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ayhan Yalçınkaya
Prof.Dr. Mehmet Yetiş
Prof.Dr. Filiz Çulha Zabçı Bölüm Başkan Yardımcısı ve Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Pınar Yelsalı Parmaksız
Doç.Dr. Murat Sevinç
Doç.Dr. Elif Ekin Akşit Vural
Yard.Doç.Dr. Ahmet Murat Aytaç
Yard.Doç.Dr. Nazan Çiçek
Yard.Doç.Dr. Pınar Ecevitoğlu
Yard.Doç.Dr. Reşat Barış Ünlü
Dr. Özkan Agtaş
Dr. Duygu Türk
Dr. Zafer Yılmaz
Öğr.Gör. Faruk Alpkaya
Öğr.Gör. Sarp Balcı
Öğr.Gör. Hasan Sayim Vural
Araş.Gör. Aysun Gezen
Araş.Gör. Onur Ayda
Araş.Gör. Hüseyin Baran
Araş.Gör. Belgin Büyükbuğa
Araş.Gör. Dinçer Demirkent
Araş.Gör. Fırat Duruşan
Araş.Gör. Nurşen Karaöz
Araş.Gör. Elifhan Köse
Araş.Gör. Mustafa Cem Oğuz
Araş.Gör. Ezgi Ören
Araş.Gör. Celal Oral Özdemir
Araş.Gör. Armağan Öztürk
Araş.Gör. Hasan Pekdemir
Araş.Gör. Selbin Yılmaz
Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Prof.Dr. Nesrin Algan
Prof.Dr. Aykut Namık Çoban Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ayşegül Mengi
Doç.Dr. Tayfun Çınar
Doç.Dr. Bülent Duru
Araş.Gör. Sabriye Ak
Araş.Gör. Bilge Sevim Aytekin
Araş.Gör. Hikmet Kuran
Araş.Gör. Can Giray Özgül
Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı Prof.Dr. Fethi Açıkel Anabilim Dalı Başkanı
Öğr.Gör. Kazım Ateş
Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Prof.Dr. Serpil Sancar Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Elif Ekin Akşit Vural
Arş.Gör. Ezgi Sarıtaş

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.