Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 50 yılı aşkın süredir Fen Fakültesi çatısı altında yürütülmekte olan mühendislik eğitiminin Yükseköğretim Kurulu'nun 30/4/2001 tarihli kararıyla ayrı bir Fakülte bünyesine alınmasıyla yeni ve gerçek kimliğine kavuşmuştur. Fakültede lisans düzeyindeki mühendislik öğrenimi yanı sıra, lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora öğrenimi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde sürdürülmektedir.

24 Mart 2006 tarihi itibariyle 70 profesör, 15 doçent, 21 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 69 araştırma görevlisi ve 6 uzman ve 45 idari personel ile hizmet vermektedir. Mühendislik Fakültesi idari olarak kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede araştırma laboratuvarları ve eğitim altyapısını güçlendirmek için büyük çaba göstermiştir. Bu çerçevede, çağdaş öğrenim için dershane, laboratuvar ve bilgisayar salonlarının iyileştirme, yapım ve düzenlenmesine öncelik verilmektedir.

Fakültenin akademik kadrosu yurt içi ve yurt dışında önemli kurumların saygın burslarını ve proje desteklerini kazanmakta, çok sayıda ortak proje yürütülmektedir. Fizik Mühendisliği Bölümündeki ileri malzeme laboratuvarı olanakları sayesinde Almanya ile projeler yürütülmektedir. Elektronik, Gıda, Fizik ve Kimya Mühendisliği Bölümlerindeki araştırma gruplarından öğretim üyeleri yurt içi ve dışında çeşitli firma ve kuruluşlara uzman danışmanlık hizmeti vermektedir. Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri ise yerbilim ve deprem araştırmalarıyla ülkemize önemli katkılar getirmektedir. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Moğolistan'daki Türk anıtlarının çevresinde önemli bulgularla sonuçlanan jeofizik çalışmalar yürütmüştür. Jeoloji Mühendisliği'nde bulunan Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM)'nde XRD, XRF, mXRF, ICP, Confocal Raman Spektrometresi gibi cihazlarla mineral ve kayaç analizleri yapılabilmektedir. Savunma sanayii ve havacılık alanındaki lider endüstriyel kuruluşlarla ortak projeler sürmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ile proses yönetim sistemleri otomasyonu konusunda büyük bir proje yapılıp teslim edilmiştir. Elektronik Mühendisliği Bölümü Tıp Fakültesi için bilgisayar kontrollü bir deneysel koşu bandı projesi geliştirmiş ve düzeneği imal etmiştir.

Eğitimin kalitesini daha da arttırmak için Elektronik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri akreditasyon sürecinden geçmiştir. Diğer bölümler ise akreditasyon çalışmalarını sürdürmektedirler. 2003-2004 Güz yarıyılından itibaren zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına geçilmiştir. 2010 yılımdan itibaren %30 İngilizce eğitime geçilmiştir. Hazırlık sınıfı muafiyeti alamayan öğrenciler bölüm eğitimine geçememektedir. Öğretim üyeleri uluslararası atıf indekslerine giren dergilerde yayın sayısı bakımından çeşitli kıyaslamalara göre hep ön sıraları korumakta, ulusal ve uluslararası kongrelerde ilgiyle izlenen tebliğler sunmaktadırlar. Öğretim üyelerince alınmış patentler vardır. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği bölümünün Samsung işbirliği ile açtığı Android Laboratuvarı şu an için Türkiye'de ilk ve tektir.

Fakülteye bağlı bölümler

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/13/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.