Anele bağı

solda Anele bağı sağda foralısı
Anele bağı sıkıştırılmadan önce
Foralı Anele bağı sıkıştırılmadan önce

Anele bağı, ipi sabit bir nesneye bağlamak için kullanılan bir düğümdür. Genellikle gemiden sarkıtılan demir, şamandıra gibi şeylerin halkasına ip bağlanırken kullanılır. Meza volta bağı da denir; Yelkenli filikaların yelken serenlerini yukarıya ve aşağıya kaldırıp indiren kandilisa halatına yelken bu bağ ile bağlanır.[1]

Bağlanışı

İp nesne etrafında dolandırılır, ana ip üzerine bir tam kazık bağı ile bitirilir.

Çeşitleri

Çift dolamalı Anele bağı yani demir bağının bağlanışı.
Üstte Anele bağı altta İskarmoz bağı

Foralı anele bağı, anele bağının foralı tam kazık bağı ile bitirilenidir, ip ucu (halat çıması) çekilince çözülür.

Forasız anele bağı uzun süre duracaksa ip ucunu (halat çımasını) ana ipe piyanlamak düğümün güvenilirliğini arttırır.

İpin çekeceği yük fazlaysa, ilk dolama çift yapılabilir, o zaman kazık bağının ilk döngüsü ikinci dolamanın içinden geçirilir. Forasız anele bağının bu çeşidine demir bağı ya da halka bağı denir.

Bir başka ve daha kolay bağlanan çeşidinde de çift dolama sonrası ana ip etrafında aynı yönde iki yarım kazık bağı atılır. Bu şekline İskarmoz bağı veya Germe bağı da denir; diğer Gerdirme bağı, yani tek dolanan ucunun ip bedenini içten çifte kazık bağıyla kavrayan ilmek bağı çeşidi ile karıştırmamak gerekir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. http://www.sakaryaizcileri.com/teknik-bilgiler/izci-dugum/359-izci-dugum.html?showall=1&limitstart=
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.