Altıparmak Dağları

Altıparmak Dağları, Kaçkar Dağları'nın doğuda kalan kesimi. En yüksek zirvesi Altıparmak Dağı (3.472 m).

Kaçkar Dağları'nın ulaşımı en zor ve en az turist çeken kesimidir. Silsilenin hem güney hem de kuzey cephesinde derin vadiler vardır. Kuzeydoğu kesiminde buzul gölleri bulunur. Zirveye tırmanış için kullanılan en uygun rota dağın batısında yer alan Karagöl'ün yanından geçen Kuzey-batı rotasıdır. Rotanın son kesimi 2-3 derece zorlukta kaya tırmanışları içermektedir.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası olan Kaçkar sıra dağları Kuzey Anadolu Dağları'nın doğudaki bölümünü oluşturur. Doğusundaki birçok zirvesi 3000 m üzerindedir. En yüksek zirvesi Kaçkar Kavrun Dağı 3932 m. Kaçkar dağları batıdan doğuya doğru 3 bölüm halinde uzanır. 1.bölüm Batıda Verçenik, 2.bölüm Ortada Kavran ve 3.bölüm Doğuda Altıparmak dağları yer alır.

    Karataş(Duatepe) 3495 m yüksekliği ile 3.bölümde bulunur. Zirvenin Güney kısmı Artvin Yusufeli ne Kuzey kısmı Rize Ardeşen ilçe Golazena yaylasına bakar. Dağ kretase şist ve kireç taşından oluşmuş volkanik ara tabakalı katmanları ortasında granit kayaçları yer alır. Yazılı metinlerde Karataş zirvesi olarak geçen zirve yörede Duatepe olarak bilinir. Bu isimle adlandırılmasının nedeni ise eski tarihlerde yöre insanların zirveye çıkıp ibadet (pagan kültüründen kalma olabilir)etmeleridir.Dağda su bolluğu dikkati çeker, kaya altındaki buzullardan inen sular önce krater gölleri oluşturmuş (Ergisu,yukarı Ergi sular,Çifte göller,soğanlı göller)buradan akan onlarca ufak akarsular birleşerek Ardeşen ve Pazar arasında akan Fırtına ile birleşir ve Karadeniz'e dökülür. Duatepe yamacında Ormanların yerini alpin bitkiler alır. Zirvenin Eteklerinde flora çeşitli ve çok canlıdır. Kafkas orman gülü, mersin yapraklı ayı üzümü en çok rastlanan türlerdir, eğri çayırsaçı,yabani zambak, dağ lahanası , altınbaşak gibi otsu türler görülür. Otların yüzeyi kapatamadığı kayalık alanlarda yosun ve likenler rastlanır Ayrıca Orman gülünün 3000 m yükseklikte görüldüğü yerdir. Türkiye açısından endemik tür sayısı bu bölgede çok fazladır.

Dağ yaz aylarında tırmanmak ne kadar kolay ise kış aylarında tırmanmak o kadar zordur. Kış aylarında kar vadileri doldurur, yaylaları örter. Ayrıca buzulların eğimi her zaman çığ düşmesine uygundur.

Son yıllarda kıyı turizmi ve onun yoğun aktiviteye karşın gelişen alternatif turizm olgusunun en ilgi çeken etkinliklerinden biri dağ yürüyüşü ve hikingdir. Zorlu doğa yürüyüşü olarak ifade edebileceğimiz trekking için tüm Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Doğu Karadeniz'in pek çok bölgesi çok uygun parkurları vardır ve bilinmektedir fakat bu vadi turistlerin çok bilmediği daha bakir alandır.

Tırmanma Zamanı Yaz Tırmanışları için en uygun zaman Ağustos ve Eylül ayları, Kış Tırmanışları için en uygun zaman Şubat ve Mart ayları.

Özellikleri Genel olarak, granit, siyanit, granodiorit ve andezit taşlardan oluşan bir yapıya sahiptir. Şiddetli akarsu ve buzul aşındırması sonucunda sert ve arızalı bir görünüm kazanmıştır. Deniz kıyısında yükselmeye başlayan bu dağların yamaçları gür orman örtüleri ile kaplıdır.2200 m yükseklikten sonra coraf yayı otsu bitkiler kaplar.

Ulaşım Karataş(Duatepe)’a ulaşmak için. Rize-Ardeşen üzerinden Aşağıdurak köyüne gidilir. Buradan sırt yayla yolu takip edilerek Golazena yaylasına ulaşılır. https://www.google.com/maps/@40.9889378,41.2789603,580m/data=!3m1!1e3


Tırmanış Malzemeleri İp, Kask, Buz Kayması, Krampon, Uygun ve Yeterli Kamp Malzemesi, Nem ve Yağış İçin Gerekli Giyim, Tırmanma hazırlıkları Ardeşen ' de yapılarak, Karataş(Duatepe)Tırmanışı için Aşağıdurak köyüne gidilir. Manzara son derece güzeldir. 6 saatte aşağıdurak dan golazena yaylasına arazi aracı ile çıkılır, Yayla dan sonra yürüyerek hangi yönden tırmanılacak ise Doğu kısmı Teknik tırmanış için Yoboğlu rotasından çıkılacak ise yukarı ki soğanlı göl e kamp atılır. Klasik Batı rotasından çıkılacak ise(eski yöre insanların çıktığı rota)Çifte Göl’e kamp atılır.(Tırmanış raporlarına https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3470269338326946456#allposts ulaşılabilir.)

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/11/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.