Alkin

Etinenin Üç Farklı Şekilde Gösterilmesi
Alkinlerin en basiti olan Etin
Maviyle gösterilen Hidrojen atomlarıdır.
Maviyle gösterilen Hidrojen atomlarıdır.

Alkinler Hidrokarbon zincirinde en az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren organik bileşiklerdir. Yapısında sadece bir tane karbon-karbon üçlü bağı bulunduran Alkinler homolog bir sıra oluştururlar ve CnH2n-2 n=2,3,4... genel formülüne sahiptirler.[1] En basit Alkin Etin(C2H2) dir. Alkinlerin yapısında en az karbon –karbon üçlü bağı bulunduğundan ve moleküldeki karbonlar bağlıya bileceği en fazla hidrojen atomunu bağlamadıklarından. Doymamış moleküller kategorisine girerler. İlk kez en basit Alkin , Asetilen İngiltere’nin en ünlü kimyacısı olan Humphry Dayn’in kuzeni olan Edmund Davy tarafından bulunmuştur.

Yapısında iki veya daha fazla karbon-karbon üçlü bağı içeren moleküller polinler diye adlandırılır. Halkalı yapı gösteren Alkinler, yani yapısında karbon-karbon üçlü bağı halkalı moleküller sikloalkinlerle sayılır ve armalı halkalı yapılar Arinler diye adlandırılır.

Homolog Seri

Yapılarında sadece bir tek karbon-karbon üçlü bağı bulunduran Alkinler homolog bir yapı oluştururlar. Aşağıdaki tabloda homolog bir yapı gösteren ilk 10 Alkin'nin genel formulü IUPAC adı verilmiştir.

Dallanmamış Alkinlerde IUPAC Adlandrılması
Genel FormülüIUPAC Adı
C2H2 Etin
C3H4 Propin
C4H6 Bütin
C5H8 Pentin
C6H10 Heksin
C7H12 Heptin
C8H14 Oktin
C9H16 Nonin
C10H18 Dekin
C11H20 Undekin

Kaynak

  1. Siegfried Hauptmann: Organische Chemie, 2. durchgesehene Auflage, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1985, S. 256−257, ISBN 3-342-00280-8.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.