Alkali

Alkaliler, suda çözünen bazlardır. Bir alkali çözeltisi, gösterge ilave edilerek tespit edilebilir. Örneğin bir sodyum hidroksit çözeltisi, turnusolü kırmızıdan mora çevirir. Alkalik çözeltileri, hidroksit iyonları içerir. Asid ve alkali çözeltileri karıştığında, alkalideki hidroksit iyonları asitteki hidrojen iyonlarıyla tepkir ve suyu meydana getirir. Tuz tepkimenin diğer bir ürünüdür.

Etimoloji

Türkçeye Fransızcadan geçen sözcüğün kökeni Arapça al-qaliy (kül) sözcüğüdür. Buradan Latinceye ve Batılı dillere geçmiştir.[1]

Ortak özellikleri

Alkalik tuzlar

Alkalik su

Vücudumuz, asidik ve antitoksan maddelerin bir bölümünü, idrar ve terleme yoluyla atar fakat tamamından kurtulamaz. Bünyede kalan yabancı asidik atıklar, zaman geçtikçe vücudumuzun bazı bölgelerinde birikmeye başlar. Dikkat vücudumuzda kalan bu atıklar Kolesterol, yağ asitleri, ürik asit, böbrek taşları, üre, sülfat ve fosfatlar oluşmasının temel nedenidir. Hem hızlı yaşlanmaya hem de yaşlılığa bağlı pek çok dejenerif hastalığın başlamasının genel nedeni bu atıklardır..

Alkalik göller

Alkalik göller (bir tür tuz gölleri) suyun aşırı buharlaşması ile alkalik tuzlar o bölgede yoğunlaşıp alkalik gölleri oluşturmuşlardır. Dünya yüzeyinde alkalik göller geniş yer tutar. Bilinen bazı alkalik göller:

Alkalik yiyecekler

Yediğimiz yiyeceklerde en çok alkali oluşturanlar (pH derecesi 7'den yüksek olanlar) şunlardır:

Yüksek alkali oluşturan duygular ve etkinlikler

Günlük hayatta insanın duygu durumu ve yaptığı etkinliklerde alkali oranını yükseltenleri aşağıdakilerdir:

Etimoloji

Alkali sözcüğü Arapçadaki al qaly(kireçlenmiş kül)sözcüğünden türemiştir.Hayvansal yağlardan yapılan sabun anlamında kullanılmaktadır.

Kaynakça

Genel

Satıriçi

  1. "alkali." Online Etymology Dictionary
  2. Lemon acidic or alkaline? Dr. Mee Lain Ling
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.