Ali İbnü'l-Esîr

Ali İbnü'l-Esîr
Tam adı: Ebul-Hasan İzzeddîn Ali b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî
Doğumu: 1160
Doğum yeri: Cezire-i İbn Ömer, Büyük Selçuklu İmparatorluğu,
Ölümü: 1233
Ölüm yeri: Musul
Çağ: İslam'ın Altın Çağı
Dini: İslam
Etkiledikleri: Ebu'l Fida
Önemli çalışmaları: El-Kamil fi't-Tarih

Ali İbnü'l-Esîr, İbnü'l-Esîr ailesinden üç erkek kardeşlerden ortancasıdır. Tam ismi (Ebü’l-Hasan İzzeddîn Ali b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî) 1160 ila 1233 yılları arasında yaşamış olan Arap[1][2] veya Kürt[3][4][5] kökenli İslam tarihçisi.[6]

Kökeni

İslam fetihleri sırasında lrak'a yerleşmiş, Arapların büyük bir kabilesi olan Bekir b. Vail kabilesinin[7] Şeybanoğulları[8] kolundan Arap bir aileye mensuptur.[2] Daha sonra 10. yüzyılda Şehrizor'da yaşarken Büveyhilerin baskısıyla Cizre'ye göç etmişlerdir.[2]

Yaşam öyküsü

Ünlü erkek kardeşlerden ortancası olan Ali İbnü'l-Esîr, günümüz güneydoğu Türkiye'de Cizre[9] (Jazīrat ibn Umar)'de 1160 yılında doğmuş,[10] bilimsel yaşamının çoğunu Musul'da, fakat sık sık Bağdatı ziyaret etmiştir. Bir zaman için Selahaddin Eyyubi'nin ordusuyla Suriye'de bulunmuş ve sonra Halep ve Şam'da yaşamıştır.

Eserleri

Ali İbnü'l-Esîr, en büyük eseri Al-Kamil fi al-Tarikh kitabını 1230 - 1231 yılları arasında Musul'da yazmıştır. Kitabında ara sıra, kurucusu İmadeddin Zengi olan Zengiler, 12. ve 13. yüzyıllarda Kuzey Irak ve Suriye'de Selçuklu atabeyleri olarak hüküm sürmüş bu hanedanının önemini açıklar. Ayrıca bu eserinde 1099 yılında haçlılar tarafından Kudüs'ün kuşatılmasından ve onların Kudüs'teki bir dağdaki Mescid-i Aksa 'ya saldırıları sırasında onbinlerce Müslümanın öldürüldüğünden bahseder. Ayrıca Gazalî’nin öz geçmişini içeren temel kaynak eserdir[11].

Ayrıca, Ali İbnü'l-Esîr Sahabe'lerin yaşamı ve onların etkisi hakkında kapsamlı bir biyografiyi (Arapça:أسد الغابة في معرفة الصحابة‎, Usud al-ġāba fī maʿrifati ṣ-ṣaḥāba) yazmıştır.

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. 1. Encyclopaedia Britannica, 2014. Ibn al-Athīr
  2. 1 2 3 İslam Ansiklopedisi, "İBNÜ’l-ESÎR, İzzeddin" Cilt: 21; Sayfa: 26
  3. Yasir Suleiman, "Language and identity in the Middle East and North Africa", Curzon Press, 1996, ISBN 0700704108, p. 154. Ibn al-Athir, (d.1233), a Kurdish historian and biographer
  4. The Kurdish historian Ibn al-Athir alJazari (d. 1233) reports that Tariq found Toledo abandoned and “installed there Jews, together with a certain number of his soldiers
  5. https://books.google.de/books?id=HlPvAwAAQBAJ&pg=PT37&dq=%22a+historian+and+biographer+of+Kurdish+origin%22&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjwsZ6oxOvJAhUrqXIKHWMHA6kQ6AEIIDAA#v=onepage&q=%22a%20historian%20and%20biographer%20of%20Kurdish%20origin%22&f=false
  6. "Ibn al-Athīr". Encyclopædia Britannica. http://global.britannica.com/biography/Ibn-al-Athir. Erişim tarihi: 27 Nisan 2016.
  7. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 5,  sayfa: 362
  8. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 39,  sayfa: 37
  9. Yāqūt: K. Muʿǧam al-buldān. (Geographisches Wörterbuch) Ferdinand Wüstenfeld, Leipzig 1866-1870. s.n. Ǧazīrat Ibn ʿUmar
  10. al-Kāmil fī al-tārīkh Cilt. 10. sayfa 173.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.