Alfanümerik

Alfanümerik, Latin alfabesindeki harfleri (A-Z, a-z) ve Arap rakamlarını (0-9) kullanan karakter dizisini tanımlamakta kullanılan bir sıfat. Benzer şekilde bu dizinin üyelerinden her biri de alfanümerik olarak tanımlanır. Geniş tanımıyla noktalama işaretlerini ve bazı diğer özel karakterleri de kapsar.[1]

Yunanca alfa (άλφα) ve Latince numerus (numara, rakam) sözcüklerinden türetilmiştir. Türkçede ilk kez 1976 yılında kullanılmıştır.[2]

Kaynakça

  1. "alphanumeric." Dictionary.com. Erişim: 9 Eylül 2012.
  2. "alfanümerik." NişanyanSözlük.com. Erişim: 9 Eylül 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.