Aleksiad

Aleksiad (Yunanca: Ἀλεξιάς), Doğu Roma (Bizans) İmparatoru I. Aleksios Komnenos'un kızı Doğu Roma tarihçisi Anna Komnena tarafından yazılmış Orta Çağ biyografik kitaptır.

Aleksiad içinde, Anna 1081-1118 yılları arasında babasının hükümdarlığı dönemine tekabül eden Bizans İmparatorluğu'nun politik ve askeri tarihini anlatmıştır. Bu, kitabı döneminin en önemli Bizans üzerine kaynağı haline getirmektedir. Bunun yanında, Aleksiad Birinci Haçlı Seferi'nin Bizans olan ilişkisini kitabın yazılmasından elli yıl önce gerçekleşmiş olsa da belgelendirmiştir. Erken 12. yüzyılda doğu ile batı arasındaki tartışmaya ışık tutmakta ve Bizans'ın Haçlılar algısı üzerine değerli bir kaynaktır. Kitap, Antik Yunanca'nın en prestijli lehçesi Attic Yunanca'da yazılmıştır. Bizans'ta politik ve askeri tarih üzerine bir kadın tarafından yazılmış çok az örnekten biridir. Anna, bazılarınca ilk büyük kadın tarihçi olarak kabul edilmektedir.

İçerik

Anna ile Aleksios'un ilişkisi nedeniyle, Anna'nın nesnelliği üzerine, onun bunu aksi yönde sık teşebbüslerine rağmen, güçlü bir ön yargı problemi mevcuttur. Ancak hayranlık duyduğu babası hakkında eleştirilerin maskelenmiş izlerini bırakmıştır. Latinler (Normanlar ve "Franklar") hakkındaki hoşnutsuzluğunu saklamamış ve onları "barbar" olarak nitelemiştir. Ermeniler de bu nitelemeden nasiplerini almışlardır. Ayrıca babasından sonra imparator olan kardeşi II. Yannis Komnenos için duyduğu derin nefretide saklamamıştır. Diğer yandan, tüm bunlar, onun, düşmanlarının erdem, yetenek hatta parıltıları hakkındaki hayranlığı dile getirmesine engel olmamıştır. Bu düşmanlara, Robert Guiscard ve oğlu I. Boemondo'da dahildir. Modern okuyucunun gözüne, askeri olayların ve imparatorun şanssızlıkları abartılmış ve kısmen Homer etkisi ile basmakalıp gelebilir. Ayrıca, özellikle Selçuklular olmak üzere yabancı güçlerin isim ve rütbeleri konusunda karışıklıklar ile birkaç coğrafya ve tarih hatası mevcuttur.

Kullandığı arkaik ama seçkin dil, Sofokles, Euripides ve Demosthenes yanında Homer'in İlyada'sına yapılan etkileyici referanslar, yazarın klasikler üzerine aldığı yüksek eğitimin göstergesidir. Buna karşın, kitap, yüksek tempolu bir hikayelemeden yoksun ve geçişler göreceli olarak derinlikten mahrumdur. Askeri terimleri kullanışı ve Aleksios'un çalkantılı hükümdarlığı hakkında şaşırtıcı sayıda detaylı tanımlar, onun resmi arşivlere girebildiği ve belki de olayların tanıkları ile mülakat yaptığının göstergesidir. Askeri taktikler, pozitif bilimler üzerine merakı ve yazma yeteneğindeki kendi güvenin derecesi bir kadın için dönemi ve hatta sonrası için bile çok şaşırtıcıdır. Başarılı karakter profillemesi, çalışmanın bir başka olumlu yönüdür.

Çalışmanın yapısı

Çalışma, önsöz ve 15 kitaptan oluşur.

Tam Elyazmaları ya da özetleri

Codex Coislinianus 311, in Fonds Coislin (Paris)
Codex Florentinus 70,2
Codex Vaticanus Graecus 1438
Codex Barberinianus 235 & 236
Codex Ottobonianus Graecus 131 & 137
Codex Apographum Gronovii
Codex Vaticanus Graecus 981 (önsöz ve özet)
Codex Monacensis Graecus 355 (önsöz ve özet)
Codex Parisinus Graecus 400 (önsöz ve özet)

Basılmış edisyonlar

Kaynakça

  1. Hüküm süren imparatorun eşinin Konstantinopolis'te bulunan sarayda yaptığı doğumlar için kullanılan bir kelimedir, "mor odada doğan" anlamına gelmektedir

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.