Os frontale

Bu madde veya bölüm Frontal kemik maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.
Kırmızı boyalı alın kemiği

Os Frontale (alın kemiği), bu tek kemik kafanın ön kısmını meydana getirir. Alın kemiği bir yandan kafa boşluğunun (cavum cranii) ön bölümünün büyük bir kısmını ve göz çukurunun üst kısmını meydana getirir.Kemik iki ana parçadan oluşmaktadır: Dikey sedef parça (pars squama frontalis) ve göz-çukuru burun parçası (pars orbitonasalis)

Sedef parçası (pars squama frontalis)

İki tane yüzü ve iki de kenarı vardır. Yüzleri iç ve dış yüzlerdir:Facies interna ve facies externa

Sedef parçasının yüzleri

İç yüz (facies interna)

Alın kemiği;İç yüz

Dış yüz (facies externa)

Alın kemiği; dış yüz

Sedef parçasının kenarları

Sutura sphenofrontalis

Üst kenar (margo coronalis)

Alt kenar (margo supraorbitalis)

Enine kesit

Göz çukuru-burun parçası (pars orbitonasalis)

Göz çukuru-burun parçasının yüzleri

İç yüz (facies interna/facies cerebralis)

Fossa cranii anterior

Dış yüz (facies orbitalis)

Etmoid hücreler

Burun kısmı / Pars nasalis

Alın sinüsü / Sinus frontalis

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.