Alüminyum bromit

Alüminyum bromit
Tanımlayıcılar
CAS numarası 7727-15-3
PubChem 24409
EC numarası 231-779-7
UN numarası 1725
RTECS numarası BD0350000
SMILES

InChI
ChemSpider 22818
Özellikler
Molekül formülü AlBr3
Al2Br6
Molar kütle 266.69 g/mol
Görünüm Beyaz ile solgun sarı
Kristal katı
Yoğunluk 3.01 g/cm3
Erime noktası

97

Kaynama noktası

255

Çözünürlük (su içinde) tepki verir
Tehlikeler
NFPA 704
1
3
1
LD50 1598 mg/kg (sıçan, oral)
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, standart haldedir. (25 °C, 100 kPa)
Bilgikutusu kaynakları

Alüminyum bromit veya diğer adıyla alüminyum tribromit, içinde alüminyum ve bromit bulunan, kimyasal formülü AlBr3 veya Al2Br6 olan kimyasal birleşik Mol kütlesi 374,8 gram, erime noktası 97 °C, kaynama noktası 255 °C, yoğunluğu 3,01 g/mL olan suda çözünebilen bir maddedir. Sentezlerde açilleme katalizörü olarak kullanılan, beyazdan sarıya değişen renkte, nem çekici, kristal yapıda bir maddedir. Havada kuvvetle dumanlanır, suyla şiddetle birleşir. Organik çözücülerde çözünür. Dimer biçiminde de bulunur (Al2Br6).[1][2]

Yapısı

Dimerik formda bulunan alüminyum bromit (Al2Br6) en çok katı halde, koordinasyonsuz çözeltide (örneğin CS2), eriyikte, gaz fazında bulunur. Sadece yüksek sıcaklıkta monomerlerine parçalanır:

Al2Br6 → 2 AlBr3 ΔH°diss = 59 kJ/mol

Bu bileşik ile aynı atomlardan oluşan alüminyum monobromit, HBr ile alüminyumun yüksek sıcaklıktaki reaksiyonundan ortaya çıkmıştır. Oda sıcaklığındaki disproporsiyonlaşma ile alüminyum bromit oluşur:

6/n "[AlBr]n" → Al2Br6 + 4 Al

Bu reaksiyonu tersine çevirmek 1000 °C'den yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşir.

Sentezi

Alüminyum bromit sentezi deneyi

Bugüne kadar en yaygın olan alüminyum bromit, Al2Br6'dır. Bu tür standart koşullarda higroskopik renksiz katı madde kullanılır. Tipik renklerin sarı, kırmızı, kahverengi gibi renkler olması demir içeren yabancı maddelerden dolayıdır. Sentezde HBr ile Al kullanılıyor:

2 Al + 6 HBr → Al2Br6 + 3 H2

Direkt bromlama ile de meydana gelebilir:

2 Al + 3 Br2 → Al2Br6

Daha sonra bu madde monomerlerine parçalanabilir:
Al2Br6 → 2 AlBr3 ΔH°diss = 59 kJ/mol

Tepkimeleri

Bazı bulunduğu tepkimeler:

Alüminyum bromitin dimerizasyon tepkimesidir. Bu tepkime 200°C'nin üstünde gerçekleşir[3]:

Alüminyum bromit ile sodyum hidroksit tepkimeye giriyor. Alüminyum hidroksit ile sodyum bromür oluşuyor[4]:

Alüminyum bromit su (sıcak) ile tepkimeye giriyor ve alüminyum hidroksit ile hidrojen bromür oluşuyor[5]:

Güvenlik

Alüminyum bromit yüksek derecede reaktif bir maddedir.[6]

Kaynakça

  1. TDK
  2. Nkfu
  3. Chemiday3-1-0-2569
  4. 3-1-0-1829
  5. 3-1-0-2571
  6. Pubs
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.