Ahmet Teküder

Ahmet Teküder, (تكودار احمد Tegüder Aḥmad, Sultan Ahmad olarak da bilinir) 1282 - 1284 arasında hüküm sürmüştür.) İlhanlı sultanıydı, Hülagü'nün oğlu ve Abaka'nın kardeşiydi. Nikolas Teküdar Han adıyla Nesturi Hıristiyan olarak dünyaya gelen Teküdar sonradan İslam dinini benimseyip adını Ahmet Teküder olarak değiştirmiştir.

Teküder 1282'de tahta çıktığında İlhanlı devletini bir sultanlığa dönüştürdü. Bununla birlikte Budizmi ve Nesturi Hristiyanlığı engellemek adına bu dinlerin itibarlı görevlilerine karşı bir dizi eziyet yapmaya kalkışmıştır. Ancak Horasan valisi olan yeğeni Argün de bir Budistti ve Yüen Hanedanı imparatoru Kubilay Handan yardım istedi. Marco Polo'nun aktardığına göre tüm Moğolların büyük Hanı Kubilay Han bu duruma çok öfkelenmiştir.

Argün cevap alamayınca Teküdar'e savaş açtı. Teküder Memlük Sultanından yardım istedi ama sultan ona yardım etmedi. Küçük bir orduya sahip olan Teküder Argün'ün büyük ordusu karşısında yenildi ve 10 Ağustos 1284'te idam edildi.

Dipnotlar

  Ayrıca bakınız

  Dış kaynaklar

  Önce gelen:
  Abaka Han
  (1262 - 1282)

  İlhanlılar İmparatorluğu
  Hulagu Hanedanı

  (1282 - 1284)
  Sonra gelen:
  Argun Han
  (1284 - 1291)
  This article is issued from Vikipedi - version of the 12/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.