Ahmet Cemalettin Çelebi

Ahmet Cemalettin Çelebi 1880-1921 yılları arasında Hacıbektaş dergahı postnişini olmuş, TBMM 1. Dönem'e Kırşehir milletvekili olarak seçilmiş, ancak rahatsızlığı nedeniyle kısa bir süre sonra vefat etmiş Türk dinî ve sosyal kişiliğidir.

1862'de doğdu. Hacı Bektaş Veli'nin soyundan gelen olan Çelebi ailesindendir. 18 yaşında postnişin oldu. Yaşının küçük olmasına rağmen babası Feyzullah Çelebi’nin getirttiği özel hocalar ile iyi bir eğitim gördü. Hacı Bektaş Veli'nin evliliği ve onun soyundan gelen Çelebi ailesinin postnişinlik ve mütevellilik haklarını ele alan kaynak kitap niteliğinde "Müdafaa" isimli bir çalışma yayınladı.

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun’a çıkışını izleyen günlerde, Cemalettin Çelebi ile aralarında sıkı bir temas gelişti. Cemal Kutay, "Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları" adlı kitabında, Amasya’da Mustafa Kemal’i karşılayan heyetin içinde Cemalettin Çelebi’nin de bulunduğunu yazmaktadır.

Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi sonrasında Ankara’ya geçerken, Mustafa Kemal Paşa Hacıbektaş’a uğrayarak 23 Aralık 1919 günü Cemalettin Çelebi ile başbaşa uzun bir görüşme yapmış ve geceyi evinde geçirmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün (24 Aralık) Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret etmiş ve ardından Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Ankara'ya yola çıkmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/5/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.