Abd’ûl-Melik bin Attaş

Abd’ûl-Melik bin Attaş Fâtımîler Hâlifeliği devrinde Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir bil-Lâh'ın İsfahan Bâb-ı Hûcceti ve Dâ’î-i Â'zamı.[1][2]

Yaşadığı dönem

Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk ve Hasan bin Sabbah ile aynı devirde yaşamış olan İsmaili önderlerindendir.

Dâ’î Ahmed bin Abd’ûl-Melik bin Attaş

Hicrî 494/Milâdî 1101 yılında, Dâ’î Ahmed bin Abd’ûl-Melik bin Attaş Şahdiz Kalesi'ni zaptederek İsfahan'da Otuz Bin kişiyi kendi mezhebi olan İsmâilîliğe çevirtti. Böylece Şahdiz'i Fars'ın İsmâilî dâvah hareketinde Elemût Bölgesi'nin Horasan için yerine getirdiği işleve benzer bir merkeze dönüştürmeyi başardı.[3]

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Balcıoğlu, Tahir Harimi, Türk tarihinde mezhep cereyanları, Kanaat Yayınları, Ahmet Sait baskısı, 1940.
  2. Encyclopædia Iranica, ʿAṬṬĀŠ
  3. Elemût Bölgesi'ne yönelik Selçuk Operasyonları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/4/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.