Ahmed Fakih

Hoca Ahmed Fakih ya da Sultan Hoca Fakih adları ile bilinen Ahmed Fakih (ö. 1221 ya da 1230 [1]) 13. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan tasavvuf şairidir.

Hayatı

Ahmed Fakih hakkındaki bilgiler daha çok menkıbeye dayanmaktadır. Ahmed Fakih ve eseri Çarh-name hakkındaki ilk bilgiyi Fuad Köprülü vermiştir. Fuad Köprülü 'nün verdiği bilgilerde Ahmed Fakih'in Mevlana'nın müridi olduğunu, fıkıh ilmini Bahaeddin Veled'den öğrendiğini yazar. Bundan dolayı kendisine "Fakih" denmiştir. Hacca giden Ahmed Fakih, hac dönüşü Kudüs'te de iki ay kadar kaldığını Kitabu Evsafı Mesacidi'şerife adlı eserinde anlatır.[2][3][4] Mezarı Konya'da Meram ilçesinde, kendi adını taşıyan caddede ve yine kendi adını taşıyan Hoca Ahmed Fakih Camii'nin yanındaki türbede bulunmaktadır.

Eserleri

Kaynakça

  1. Ahmed Fakih 'in ölüm tarihi tam olarak belli değildir.
  2. Ahmed Fakih, Çarh-name, İstanbul, 1956
  3. Ahmed Fakih, Kitabu Evsafı Mesacidi'şerife, Ankara, 1974
  4. Fuad Köprülü, Ahmed Fakih ve Çarh-name'si, Türk Yurdu, 1926
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.