Ahbârilik

Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Konu hakkında uzman birini bulmaya yardımcı olarak ya da maddeye gerekli bilgileri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Ahbârî (Farsça: اخباری), Şiilik meşrebin Caferilik mezhebinin ekollerinden Fıkıh usûlü (fıkhî kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akl (hikmet, Sünnilik'te Kıyas)'ı kabul etmeyen bir ekol.

Peygamber ve İmamlar'ın haberlerine (hadislerine) önem vererek içtihâd hakkın uygulanmasını kabul etmez.

16. yüzyılda Muhammed Emin Astarabadi'nin gayetleriyle Caferilik içinde hakimiyeti kurmuş ancak 18. yüzyılın sonlarında Usûlî ekolü tarafından yenilmiştir.

Günümüzde Bahreyn, Güney Irak ve Hindistan'da varlığını sürdürmektedir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.