Adezyon

Çiğ taneleri örümcek ağına adezyon kuvveti uyguluyor.
Kurbağanın ıslak dikey yüzeye uyguladığı adezyon kuvveti.
IUPAC tanım

Bir maddenin bir başka maddenin yüzeyine eklenme süreci.

Not 1: Adezyonun ihtiyaç duyduğu enerji fiziksel veya kimyasal
yollardan gelebilir.Yeterli enerji uygulandığında terside gerçekleşebilir.

Not 2: Biyolojide, adezyon hücrelerin yüzey ile temasa geçmesinden hemen sonra
adezyon hareketini gerçekleştirir.

Adezyon (ya da adhezyon) birbirinden farklı yüzeylerin birbirlerine yapışma eğilimi. Adezyon ve kohezyon kuvvetine sebep olan kuvvetler birkaç farklı şekilde incelenebilir. Moleküller arası kuvvetler yapışma şekillerindeki farklardan dolayı
kimyasal adezyon, dağıtıcı adezyon ve difüzyon adezyon gibi kategorilere ayrılabilir.

Yüzey enerjisi

Yüzey enerjisini basitçe tanımlayacak olursak fizikteki iş gibi bir birim yüzey oluşturmak için gerek duyulan alan. Yüzey enerjisini görmenin diğer yoluda işi örneklere bölmek ile alakalıdır, iki yüzey oluşturmak. Eğer yeni yüzeyler birbirinin aynısı ise , yüzey enerjisi γ her yüzey için bölünme işinin yarısına eşittir.

Yüzeyler eşit değilse; Young-Dupré equation metodu uygulanır : W12 = γ1 + γ2 – γ12, Burada γ1 ve γ2 iki yüzeyinde yüzey enerjisi olduğu yerdir. Ve γ12 yüzey gerilimidir.

Dağıtıcı adezyon

Dağıtıcı adezyon, physisorption olarak da bilinir, van der Waals forces: iki maddeyi bir arada tutulur iki molekül arasındaki çekim, her bir yüzey için bir tanesi hafif pozitif diğeri negatif yük ile yüklenir.

Kohezyon suyun damla şeklini almasına sebep oluyor. yüzey gerilimi ise hemen hemen küresele yakın bir şekil almalarını sağlıyor, ve adezyon damlaları yüzeyde tutuyor.
Çiçeğin yüzeyi daha iyi bir adezyon kuvveti uyguluyor.Çiçeğin yaprakları daha düz olduğundan dolayı su damlacıkları çiçeğin yapraklarında daha düz sabit bir şekildeler.

Yüzey biliminde adezyon neredeyse her zaman dağıtıcı adezyon ile ilgilidir. Tipik bir katı-sıvı-gaz sisteminde (bir damlanın katı yüzeyinde durduğu ve havaylar çevrildiği gibi) kontakt açı dolaylı bir şekilde adezyonluğunu buharlaştırmak için kullanıldı.

Elektrostatik adezyon

Bazı iletken maddeler elektriksel yükünü değiştirmek için elektron geçişine izin verir. Bu sonuç kondansatörün yapısını ve maddeler arasında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşturur.

Difüzyon adezyon

Bazı maddeler difüzyonun sayesinde birleşebilir.Bu moleküller ve adezyona uğrayan iki maddeninde hareketli olduğunda ve birbirlerinde çözünebildiğin de gerçekleşir. Bu özellikle polimer zincirlerde ve molekülün sonunda diğer maddeye yayıldığında etkili olabilir. Bu aynı zamanda katılaşma aşamasındaki mekanizmadır. Metal veya seramik tozlara beraber baskı uygulandığında ve ısıtıldığında , atomlar bir parçacıktan diğerine yayılır.Bu parçacıklar bir bütün hal alır.

Direnç

İki madde arasındaki direnç aralarında yukarıdaki mekanizmalardan bu iki maddenin arasında gerçekleşmesine ve iki maddenin birbirleri üzerinde ki yüzey alanı ve temas yüzeyine bağlıdır. Birbirlerine karşı ıslak olan maddelerin alanları ıslak olmayanların birbirleriyle bağlantısından daha büyük bir temas alanına sahip olmaya eğilimlidirler.Islaklık maddenin yüzey enerjisine bağlı olarak değişebilir.

Fatih arslan .com .tr

Diğer Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.