Absans nöbet


Absans nöbet
Sınıflandırma ve dış kaynaklar
Uzmanlık nöroloji
ICD-10 G
ICD-9 345.0
Hastalık Veri Tabanı 32994
MedlinePlus 000696
eMedicine neuro/3
MeSH D004832

Petit mal nöbet, petit mal epilepsi, absans nöbet veya absans epilepsi ciddi nöbet çeşitlerinden biridir. Petit mal adlandırması Fransızca minik rahatsızlıktan türetilmiş olup 1700'lerin sonlarından itibaren kullanılmaktadır[1].

Absans nöbet, en sık görülen primer jeneralize (bilateral simetrik) epilepsi nöbetidir[2]. Basit absans aurasız, ani başlangıçlı ve bitişli, 5-20 saniye, nadiren daha uzun süreli şuur kaybı ile karakterize bir nöbettir[2]. Absans nöbetleri aniden başlayıp aniden sonlanır. Nöbette, hasta devam etmekte olan aktivitelerini keser ve anlamsız bakışlarla birkaç saniyeden yarım dakikaya kadar hareketsiz kaldıktan sonra bıraktığı yerden aktivitesine devam eder. Nöbet sırasında hasta konuşulanlara cevap vermez[3]. Bazen bu basit absanslara eklenen semptomlar ile kompleks absans nöbetleri ortaya çıkar[2]. Bu durumda basit absans nöbetlerinde görülen klinik görünüme ek olarak miyoklonik ve otomatizmal komponentler görülür. Ayrıca nadiren otonom, atonik ve tonik komponentler de absans nöbetine katılabilir[2][3].

Absans nöbet sırasında EEG'de; bilateral senkronize, simetrik 3Hz'lik diken-dalga deşarjları görülür[2][4].

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynaklar

  1. Daly DD. Reflections on the concept of petit mal. Epilepsia. 1968 Sep;9(3):175-8. doi:10.1111/j.1528-1157.1968.tb04618.x. PMID 4975023
  2. 1 2 3 4 5 Yalçınkaya C. İdyopatik jeneralize epilepsiler ve epileptik sendromlar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Epilepsilerde Tanı ve Tedavi Sempozyumu. 9 Ekim 1998, İstanbul, s. 23-30. Tam metin
  3. 1 2 Yeni SN. Epilepsi ve Acil Sorunlar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İç Hastalıklarında Aciller Sempozyum Dizisi No: 29, Mart 2002; s. 219-236. Tam metin
  4. Jasper HH, Kershman J. (1941). Electroencephalographic classification of the epilepsies. Arch Neurol Psychiatry 45: 903–943.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.