Abdurrahman Nesib Efendi

Abdurrahman Nesib Efendi
Doğum Aydın
Ölüm 1914
İstanbul
Meslek şeyhülislam, kadı, naib
Yerine geldiği Musa Kazım Efendi
Yerine gelen Mehmed Cemaleddin Efendi

Abdurrahman Nesib Efendi (d. Üsküp, 1842 - ö. İstanbul, 11 Mart 1914), Osmanlı şeyhülislamı.

Babası Üsküp Nâibi Halil Fevzi Efendi'dir. Eğitimine Lipova'da başladı. Ergiri'de medrese eğitimi aldı. Rufai tarikatının Gülşeniyye kolundan olan Edirneli Şerefüddîn Şuayb Efendi'ye intisap etti. Rumeli sadâreti Dâiresinde zabıt kâtipliği görevinde bulundu. Nevrakop ve Bosna vilâyeti merkez nâibliği görevlerine getirildi. Çeşitli vilâyetlerde temyiz âzâlığı, mahkeme reisliği ve kâdılık görevlerinde bulundu. 31 Aralık 1911'de Musa Kazım Efendi'den sonra şeyhülislâmlık makamına getirildi. Yedi ay kadar sonra 20 Temmuz 1912'de İttihât ve Terakkî Partisinin baskısı neticesinde Said Paşa kabînesinin istifâsı ile görevinden ayrıldı. 11 Mart 1914'te 72 yaşında vefât etti, Bakırköy mezarlığına defnedildi.

Kaynakça

  Önce gelen:
  Musa Kazım Efendi
  Osmanlı Şeyhülislamı
  1911 - 1912
  Sonra gelen:
  Mehmed Cemaleddin Efendi


  This article is issued from Vikipedi - version of the 9/11/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.