Abdurrahim Rahmi Zapsu

Abdurrahim Rahmi Zapsu (d. 1890 Başkale, Van - 1958, İstanbul)[1] Kürt şair ve yazar.[2]

Soyu baba tarafından Abdülkadir Geylani, ana tarafından Abbasi sülalesine dayanmaktadır. Kürt Talebe Ümit Cemiyeti ve Kürt Teali Cemiyeti'nin kurucusudur. Osmanlı dönemi son ilahiyat mezunlarından, ayrıca maliye de okumuştur. Kürtçe tiyatro eserlerin yanında 'Büyük İslam Tarihi' adlı üç ciltlik kitap olmak üzere pek çok kitabı vardır.

Said-i Nursi'nin hem talebesi, hem silah arkadaşıdır. I. Dünya Savaşı'nda Said-i Nursi ve Abdurrahim Zapsu Doğu Cephesi'ne gitti. Ruslar'a esir düştüler.

Abrurrahim Zapsu'nun Şeyh Said İsyanı'nın iki numaralı ismi olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden sürgün yemiş, hapis yatmıştır.

Necip Fazıl Kısakürek'in öncülüğünde kurulan Büyük Doğu Cemiyeti'ninin de kurucu üyeliği, İstanbul'da, Dicle Talebe Yurdu'nun yöneticiliğini de yapmıştır.

Abdurrahim Zapsu, Bedirhan Aşireti lideri Bedirhan Paşa'nın torunlarından Arusî şeyhi M. Aziz Çınar'ın kızı Hidayet Hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten üç çocuğu olmuştur. Kızı Hale, Musa Anter'le evlenmiştir. Oğlu Mustafa Pertev, 'Massey Ferguson' traktörlerinin Türkiye'deki imalatçısı Rumeli asilli[3] Uzel ailesinin kızı Gaye Uzel ile hayatını birleştirmiştir. Bu evlilikten Cüneyt Zapsu doğmuştur.

Eserleri

[4] 1. Garip Çocuklara Ahlâk Aşısı (Bakü 1918); 2. Bir Esir Çocuğun Hatırası (Bakü 1918, manzum piyes); 3. Şâfiî İlmihali (İstanbul 1334); 4. Ömer Hayyam’a Hücumlar (İstanbul 1942); 5. İman Kitabı (İstanbul 1948); 6. Enbiyâ Tarihi (İstanbul 1948); 7. Temizlik ve Ahkâmı (İstanbul 1949); 8. Namaz ve Ahkâmı (İstanbul 1949); 9. Ramazan Hediyesi Oruç ve Ahkâmı (İstanbul 1949); 10. Cenaze ve Ahkâmı (İstanbul 1949); 11. Beş Vakit Namaz (İstanbul 1951); 12. Helâl ve Haram (İstanbul 1951); 13. Abdest ve Gusül (İstanbul 1951); 14. Din ve Kin (İstanbul 1951); 15. Düşünüyorum ve Soruyorum (İstanbul 1951); 16. Lisanda Nezâket Meselesi (İstanbul 1951); 17. İmam ve Hatip Mektepleri (İstanbul 1952); 18. Zekât ve Ahkâmı (İstanbul 1954); 19. İlimden ve Edepten Mahrum Bir Papaza İlim ve Edep Dahilinde Bir Cevap (İstanbul 1954; İstanbul Tarabya Metropolidi Yakovas’ın İslâmiyet ve müslümanlar aleyhine kaleme aldığı yazılara cevaptır); 20. Büyük İslâm Tarihi (I-II, İstanbul 1955-1957. Müellifin vefatıyla geniş bir plan halinde kalmış olan III. cildi ilâve edilerek 1976’da tek cilt halinde yayımlanmış bu hacimli eserde Hz. Peygamber’in hayatının Mekke devri üzerinde durulmuş, ele alınan konular tarih felsefesi, din felsefesi, içtimâiyat, ahlâkiyat, İslâm felsefesi, hikmet-i tabîiyye gibi alanların ışığında işlenmiştir); 21. İslâm Yavrusunun Kitabı (İstanbul 1956); 22. Metin’in Din Sorguları (İstanbul 1956); 23. Hâle’nin Din Sorguları (İstanbul 1956); 24. Pertev’in Din Sorguları (İstanbul 1956). 25. Abdürrahim Zapsu’nun Mütefekkirlere Kur’ân-ı Kerim Tefsir Hülâsası, Ben Neyim?, 26. Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid’at İlmî Bir Münâkaşa, 27. Oğluma Bir Tavsiye, 28. İmam Bûsırî’nin Aşkı, 29. Peygamberimizi Tanıyalım, 30. Ahlâk ve Felsefe,

Ek Okuma

Soner Yalçın'ın Efendi 2: Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı

Dipnotlar

  1.   Cüneyd Zapsu'nun derin portresi

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.