Abdi Paşa (Anadolu Valisi)

Abdi Paşa (ö. 1722, Hotin), Osmanlı devlet adamı. 1708'de Hacı Kıran Hasan Paşa'nın yerine Halep valiliğinden gelerek Anadolu valisi oldu.[1] Ağustos 1709'da Trabzon valiliğine atandı. Aynı yılın Eylül'ünde azledilerek Bender Muhafızı olmuş ve daha birçok yerde valilik yaptıktan sonra 13 Kasım 1722'de Hotin mu­tasarrıfı iken orada vefat etmiştir.[2]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 166
  2. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, s.51.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/10/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.