Abdülhak Tevfik Gençtürk

Abdülhak Tevfik Gençtürk

Abdülhak Tevfik Gençtürk, (d. 1885, Hozat) - (ö. 7 Mart 1966, Hozat), Türk siyasetçi.

İlk ve orta öğrenimini Hozat İptidai Mektebi ve Rüştiyesi'nde tamamladıktan sonra devlet görevine başlamıştır. 1917 Kasımı’nda Liva İdare Meclisi Başkâtipliği’ne getirildi. Bu görevde iken sınavla “Sorgu Hakimi” olma hakkını kazanarak Dersim Sorgu Hakimi oldu. TBMM’nin 1. Dönemi için 3 Temmuz 1920′de Dersim’de yapılan seçimde milletvekili seçilerek 4 Ağustos 1920′de Meclis’e katıldı. Meclis’te Adalet, Milli Savunma, Bayındırlık, Dilekçe ve İçtüzük Komisyonları’nda ve Memurin Muhakemat Heyeti’nde çalıştı.

1. Dönem’de sona erince yeniden devlet görevine döndü. Bu görevde iken Kürtçülük hareketinini içinde bulunmak ve vatana hıyanet suçlarından 4 Mayıs 1925 tarihinde işten el çektirildi. 10 Mayıs 1925 tarihinde tutuklanarak Diyarbakır'a gönderildi. Yapılan yargılanması sonunda 8 ay hapis ve iki yıl süre Mersin’de zabıta gözetiminde bulundurulmasına karar verildi. Cezalarını çekip Hozat'a geri döndü. Evli olup üç çocuk babasıydı.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.