Abbas Mirza

Prens Abbas Mirza
Na'eb-es-Saltaneh
شاهزاده عباس ميرزا
نايب‏السلطنه
Prens Abbas Mirza Portresi, 1849

Abbas Mirza (d. 1789, Nava - ö. 1833, Meşhed), İran'da hüküm süren Kaçar Hanedanı'nın veliahtı.

Feth Ali Şah'ın oğlu olan Abbas Mirza Kaçar, babası tarafından küçük yaşta genel valiliğine, daha sonra da saltanat naipliğine atandı. Fransızlara dayanarak ordusunu yenilemeyi ve Ruslara karşı çıkmayı tasarladı. Ama Fransızlar doğu politikalarını değiştirince Ruslarla Gülistan Antlaşması'nı imzalayarak (1813), Gürcistan'ı bırakmak zorunda kaldı. Osmanlı topraklarına saldırıp (1821), Cabbarzade Celalettin Paşa'yı yenerek sınırlarını Basra körfezine kadar genişletti. Gürcistan'ı geri almak umuduyla Rusya'ya savaş açtıysa da, Gence (1826) ve Abbasabad'da (1827) yenilip, Türkmençay Antlaşması'yla (1828) Revan Hanlığı ve Nahçıvan Hanlığı arazilerini de Rusya'ya bırakmak zorunda kaldı.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.