Aşırı tanı

Aşırı tanı, herhangi bir bulgusu olmayan veya çoğunlukla bulgusu olduğu halde kişinin yaşamı süresince bir engele veya ölüme yol açmayacak durumun -istemli veya istemsiz- tıbben hastalık tanımı eşiğinin üzerinde değerlendirilip hastalık olarak ele alınmasıdır. Çoğunlukla, düzenli ve sık aralıklarla sağlık taraması geçiren/geçirtilen kişiler için söz konusu olan ve gereksiz ve yan etkileri olan tıbbi uygulamalara maruz kalma durumunu tanımlar.

Yapılan çalışmalarda, çoğunlukla prostat, meme ve akciğer kanseri tanısı koyup koymama söz konusu olduğunda ortaya çıkan ve kişiden kişiye değişiklik gösterip, kişinin yaşamı süresince olumsuz bir duruma neden olmayacak doğal metabolik farklılıkların kanser olarak nitelendirilip kişiye yararından çok zararı dokunan bir tedavi sürecine başlanması olarak gündeme geldiğinin altı çizilmiştir.[1][2][3][4]

Kaynakça

  1. Etzioni R, Penson DF, Legler JM, et al. (2002). "Overdiagnosis due to prostate-specific antigen screening: lessons from U.S. prostate cancer incidence trends". J. Natl. Cancer Inst. 94 (981): 90.
  2. Zahl PH, Strand BH, Mæhlen J. (2004). "Breast cancer incidence in Norway and Sweden during introduction of nation-wide screening: prospective cohort study". BMJ 328 (921): 4.
  3. Gotzsche P, Nielsen M. (2006). "Screening for breast cancer with mammography". Cochrane Database of Systematic Reviews.
  4. Black, WC (2000). "Overdiagnosis: An underrecognized cause of confusion and harm in cancer screening". J Natl Cancer Inst. 92 (16): 1280-2.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.