4+4+4 Eğitim Sistemi

12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi (4+4+4 eğitim sistemi) 2012-2013 döneminde Türkiye'de başlayan eğitim sistemidir. Türkiye'de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını ve eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesini öngören İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni, 20 Şubat 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beş Grup Başkanvekili TBMM'ye sundu.[1] Kamuoyunda büyük tartışma yaratan kanun teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda 11 Mart 2012’de kabul edildi. 6287 No’lu bu kanun, 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.[2]

Kamuoyunda 4+4+4 düzenlemesi olarak bilinen bu kanun ile eğitim sisteminde büyük bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı.

Sistemin temeli

4+4+4 Eğitim sistemi kendisinden önceki 5+3 Eğitim sisteminin aksine artık 4 sene ilkokul (1,2,3,4. sınıflar), 4 sene ortaokul (5,6,7,8. sınıflar), ve 4 sene lise (9,10,11,12. sınıflar) bulunacaktır.

Bu sistemin yapılmasındaki temel sebepler şunlardır.

Okula kayıt

Yeni sistemde 66 ayını dolduran çocukların okula katılması zorunludur. 60-66 aylık çocuklar ise gönüllü olarak (velilerin izniyle) okula katılmaktadır. Ancak veliler çocuklarının hazır olmadığını düşünürse rapor alabilir. Bu uygulama nedeniyle 1. sınıflar kalabalıklaşmıştır.

4+4+4 düzenlemesiyle eğitim sisteminde yapılan önemli değişiklikler

Kademeli eğitime geçiş ve zorunlu eğitimin süresinin artırılması

Bu kanundan önce kesintisiz olan sekiz yıllık ilköğretim herkes için zorunluydu. 4+4+4 düzenlemesi ile “kesintisiz eğitim” vurgusu kaldırılarak ilköğretim iki kademeye ayrıldı. Böylelikle ilkokul dört yıl, ortaokul dört yıl oldu. İlkokul 4. sınıfı tamamlayan çocuklar ya imam hatip ortaokullarına ya da diğer ortaokullara gidebilmektedirler. Kısaca, 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim getirilerek 12 yıllık süre üç kademeye ayrıldı. Öğrenciler artık ilkokul ya da ortaokulu tamamladıklarında değil liseyi tamamladıklarında diplomalarını alabilmektedirler.[3]

Okula başlama yaşının düşürülmesi

Bu kanundan önce 72 ayını dolduran çocukların ilköğretime başlaması zorunluydu. İlgili kanuna göre, 60 ayını tamamlayan çocukların zorunlu olarak ilkokula başlaması gerekmektedir. Ancak kamuoyunda bu konunun çok tartışılması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile okula başlama yaşı ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir.[4] Bu genelge ile yapılan değişiklik sonucunda okula başlama yaşları ile ilgili uygulama 2012-2013 eğitim öğretim yılında şu şekildeydi: 66 ayını dolduran çocukların ilkokula kayıtları e-okul üzerinden merkezi sistemle yapıldı. 60-65 ay aralığındaki çocukların, velilerinin talep etmesi durumunda, ilkokula kayıtları yapılabildi. 66-71 ay arasında olan ancak okula hazır olmadığı sağlık raporuyla belgelenen öğrencilerin ilkokula başlaması bir yıl ertelendi.[5]

14 Ağustos'ta 2013'te yayımlanan 28735 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 15. maddesinde değişiklik yapıldı.[6] Yapılan yönetmelik değişikliği ile 2013-2014 eğitim öğretim yılında okula kayıt yaşı ile ilgili uygulama şu şekilde yapıldı:

Seçmeli derslerle ilgili düzenleme

Yeni düzenlemeyle ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında öğrencilerin ilgi ve tercihlerine göre seçmeli dersler oluşturuldu. Ayrıca, Kanun’da tüm ortaokul ve liselerde Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı derslerinin isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulacağı belirtildi.[7] Kanun’da diğer seçmeli derslerin adı geçmemektedir.

Haftalık ders çizelgelerinde değişiklik yapılması

Bu düzenlemeyle haftalık ders çizelgelerinde değişiklik yapıldı ve ortaokullardaki toplam ders saati artırıldı. 6-8. sınıflarda geçen yıl toplam zorunlu ders sayısı 30 iken, seçmeli derslerin eklenmesiyle bu sayı 6. sınıfta 36’ya, 7. ve 8. sınıflarda ise 37’ye yükseldi.[5]

Okul dönüşümü

Kanun’da ilköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulmasının esas olduğu ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabileceği belirtilmiştir. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün valiliklere gönderdiği Okul Dönüşümleri konulu yazı okulların dönüşüm sürecinde yedi farklı ilkokul/ortaokul türünün oluşturulacağını göstermiştir:

 1. Müstakil ilkokul,
 2. Müstakil ortaokul,
 3. İmam hatip ortaokulu
 4. İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ilkokul olacak)
 5. İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ortaokul olacak)
 6. Ortaokul sabahçı, ilkokul öğlenci
 7. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu bir arada.[8]

Okulöncesi eğitim

Okulöncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınmamıştır. Bu düzenlemeden önce 37-72 ay arası çocuklar okulöncesi eğitime gidebiliyorlardı. Bu düzenlemeyle 37-66 ay arasındaki çocuklar anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocuklar ise anasınıflarında okulöncesi eğitim alabilirler.[3]

Haftalık ders programı

Yeni uygulanan haftalık ders programı kademeli olarak hazırlanmıştır ve çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

İlkokul

4 sınıfta da toplam ders saati 30 saattir. Artık Matematik dersleri haftada 4 değil 5 saattir. Yabancı Dil öğretimi 2. sınıftan başlayacaktır. Fen Bilimleri dersi 3. sınıfta da bulunacaktır.

Dersler 1 2 3 4
Türkçe 10 10 8 8
Matematik 5 5 5 5
Hayat Bilgisi 4 4 3
Fen Bilgisi 3 3
Sosyal Bilgiler 3
Yabancı Dil 2 2 2
Din Kültürü & Ahlak Bilgisi 2
Görsel Sanatlar 1 1 1 1
Müzik 1 1 1 1
Oyun & Fiziki Etkinlikler 5 5 5 2
Trafik Güvenliği 1
İnsan Hakları, Yurttaşlık & Demokrasi 2
Serbest Etkinlikler 4 2 2

Ortaokul

2012-13

Toplam dersler 5. & 6. sınıflarda 36, 7. & 8. sınıflarda 37 saattir. Türkçe saatleri ilkokula göre azdır. İngilizce & Fen Bilgisi dersleri 4 saattir. 8 saatlik Seçmeli Dersler olacaktır.

Dersler 5 6 7 8
Türkçe 6 6 5 5
Matematik 5 5 5 5
Fen Bilgisi 4 4 4 4
Sosyal Bilgiler 3 3 3
T.C. İnkılap Tarihi & Atatürkçülük 2
Yabancı Dil 4 4 4 4
Din Kültürü & Ahlak Bilgisi 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 1 1 1 1
Müzik 1 1 1 1
Beden Eğitimi & Spor 2 2 2 2
Teknoloji & Tasarım 2 2
Rehberlik & Kariyer Planlama 1
Seçmeli Dersler 8 8 8 8

2013-14

Toplam dersler 5., 6., 7. & 8. sınıflarda 35 saattir. Bilişim Teknolojileri dersi 5. & 6. sınıflarda haftada 2 saattir. İngilizce dersleri 5. & 6. sınıflarda 3 saattir. 6 saatlik Seçmeli Dersler olacaktır.

Dersler 5 6 7 8
Türkçe 6 6 5 5
Matematik 5 5 5 5
Fen Bilgisi 4 4 4 4
Sosyal Bilgiler 3 3 3
T.C. İnkilap Tarihi & Atatürkçülük 2
Yabancı Dil 3 3 4 4
Din Kültürü & Ahlak Bilgisi 2 2 2 2
Görsel Sanatlar 1 1 1 1
Müzik 1 1 1 1
Beden Eğitimi & Spor 2 2 2 2
Teknoloji & Tasarım 2 2
Bilişim Teknolojileri & Yazılım 2 2
Rehberlik & Kariyer Planlama 1
Seçmeli Dersler 6 6 6 6

Ortaokuldaki seçmeli dersler

Ortaokul ders programında haftada 6 ders seçmelidir. Seçmeli dersler lise ve üniversitedeki meslek eğitiminin habercisidir. Çünkü öğrenciler yeteneklerine göre dersler seçer ama bu derslerin okulda olması için belirli kontejanlar gerekir. Seçilen her ders 2 saattir ama sanat & spor alanındaki seçmeli dersler 4 saat için de seçilebilir. Bu ders ve alanlar zorunlu derslerde de vardır ama daha ayrıntılıdır.

Ders Alan Dersin Yapıldığı Sınıflar
Kuran-ı Kerim Din & Ahlak Bilgisi 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Hz. Muhammed'in Hayatı Din & Ahlak Bilgisi 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Temel Dini Bilgiler Din & Ahlak Bilgisi 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Okuma Becerileri Dil & Anlatım 5, 6. Sınıflar
Yazarlik & Yazma Becerileri Dil & Anlatım 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Yaşayan Diller & Lehçeler Dil & Anlatım 5, 6, 7, 8. Sınıflar
İletişim & Sunum Becerileri Dil & Anlatım 7, 8. Sınıflar
Yabancı Dil (Kabul Edilen 2. Yabancı Diller) Yabancı Dil 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Bilim Uygulamaları Fen Bilimleri & Matematik 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Matematik Uygulamaları Fen Bilimleri & Matematik 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Çevre & Bilim Fen Bilimleri & Matematik 7, 8. Sınıflar
Bilişim Teknolojileri & Yazılım Fen Bilimleri & Matematik 7, 8. Sınıflar
Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar vs.) Sanat & Spor 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Müzik Sanat & Spor 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Spor & Fiziki Etkinlikler (Çeşitli Spor Alanları) Sanat & Spor 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Drama Sanat & Spor 5, 6. Sınıflar
Zeka Oyunları Sanat & Spor 5, 6, 7, 8. Sınıflar
Düşünme Eğitimi Sosyal Bilimler 7, 8. Sınıflar
Medya Okuryazarlığı Sosyal Bilimler 7, 8. Sınıflar
Hukuk & Adalet Sosyal Bilimler 6, 7. Sınıflar
Halk Kültürü Sosyal Bilimler 6, 7. Sınıflar

4+4+4 eğitim sistemi protestoları

Türkiye'nin farklı yerlerinde, 4+4+4 Eğitim sistemi'ne karşı duran öğrenci, veli ve öğretmenler protesto gösterileri düzenlemişlerdir.[9][10]

Göstericiler, bu sisteme karşı durmakta ve velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermekten vazgeçmiştir. Protestolar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşanmıştır (çoğunlukla). Protestocu kalabalık, okullarımızın imam hatip olmasını, elimizden gitmesini istemiyoruz gibi açıklamalar yapmıştır.[11]

Protesto nedenleri

Protestolardaki sloganlar ve açıklamalar

Kaynaklar

 1. Kanun Teklifi Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013.
 2. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013.
 3. 1 2 Milli Eğitim Bakanlığı (2012) 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sorular-Cevaplar Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013.
 4. 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013.
 5. 1 2 Eğitim Reformu Girişimi (2012) 4+4+4 Düzenlemesi ile Neler Değişti? Yeni Sisteme Geçişte Neler İzlenmeli?. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013.
 6. 28735 sayılı Resmi Gazete. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2013.
 7. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013.
 8. Okul Dönüşümleri konulu yazı. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013.
 9. "4+4+4 İçin İmza Topluyorlar". Haberler.Com. 25 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151125131617/http://www.haberler.com/4-4-4-icin-imza-topluyorlar-3924197-haberi/. Erişim tarihi: 9 Eylül 2012.
 10. "İstanbul'da "4 4 4" protestosu". CNN Türk. 10 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120910044412/http://www.cnnturk.com:80/2012/turkiye/09/05/istanbulda.4.4.4.protestosu/675623.0/index.html. Erişim tarihi: 9 Eylül 2012.
 11. "Zonguldak'ta 4+4+4 Protestoları". Haberler.Com. 27 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121027181731/http://haberler.com/zonguldak-ta-4-4-4-protestolari-3921908-haberi/. Erişim tarihi: 9 Eylül 2012.

Dış bağlantılar

http://egitimedair.net/index.php/e%C4%9Fitime-dair/1405-egitimde-4-4-4-sistemi-nasil-olacak

Eğitim fakültelerinin kanun teklifi ile ilgili görüşleri

Not: Kanun teklifi ile ilgili komisyonda kabul edilen kanun metni arasında farklar bulunmaktadır.

Sivil toplum örgütlerinin hazırladığı belgeler

MEB’in hazırladığı belgeler

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.