37. Türkiye Hükûmeti

Bülent Ecevit

37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, (26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974). Bülent Ecevit tarafından kurulan CHP ve MSP koalisyon hükümetidir. I. Ecevit Hükümeti olarak anılmaktadır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekâtı bu hükümet döneminde yapılmıştır.

Hükümetin kurulması aşamasında CHP ve MSP arasında kurulan koalisyon hükümetinin ortaklık şartlarını ve hükümetin hedefini belirlediği bir protokol imzalanmıştır.

Protokolde, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine yürekten inanan; hukukun üstünlüğüne, demokratik hak ve hürriyetlere saygılı olan iki partinin ortak amaçlarının, kanunları herkese eşit olarak uygulayan, Atatürk ilkelerine bağlı bir devlet idaresiyle anlayış, kardeşlik ve sosyal adalete dayanan bir toplum düzeninin kurulması olduğu belirtilmiştir.

Bakanlar Kurulu Üyeleri

Görev Bakan Siyasi Parti
Başbakan Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan Millî Selamet Partisi
Devlet Bakanı İsmail Hakkı Birler Cumhuriyet Halk Partisi
Süleyman Arif Emre Millî Selamet Partisi
Orhan Eyüpoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete Cumhuriyet Halk Partisi
Gümrük ve Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Adalet Bakanı Şevket Kazan Millî Selamet Partisi
Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık Cumhuriyet Halk Partisi
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk Millî Selamet Partisi
Dışişleri Bakanı Turan Güneş Cumhuriyet Halk Partisi
Maliye Bakanı Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi
Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ Cumhuriyet Halk Partisi
İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz Cumhuriyet Halk Partisi
Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe Cumhuriyet Halk Partisi
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Selahattin Cizrelioğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Ulaştırma Bakanı Hasan Ferda Güley Cumhuriyet Halk Partisi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal Millî Selamet Partisi
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Mustafa Ok Cumhuriyet Halk Partisi
Çalışma Bakanı Önder Sav Cumhuriyet Halk Partisi
Ticaret Bakanı Fehim Adak Millî Selamet Partisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru Millî Selamet Partisi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra Cumhuriyet Halk Partisi
Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit Cumhuriyet Halk Partisi
Orman Bakanı Ahmet Şener Cumhuriyet Halk Partisi
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.