2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Türkiye'deki yüksek öğretim kurumları ve bağlı birimleri ile ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemeyi ve bütün yüksek öğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemeyi hedefler.

Ayrıca bakınız

Yükseköğretim Kurulu

Kaynakça


This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.