1939 Türkiye genel seçimleri

1939 Türkiye genel seçimleri, 26 Mart 1939 tarihinde yapılmış milletvekili genel seçimleridir.

Seçim, tek parti dönemindeki diğer seçimler gibi iki dereceli yapılmış ve seçime sadece CHP listesi katılmıştır. CHF'nin 1927 Tüzüğü uyarınca aday listeleri "Milli Şef" İsmet İnönü tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiştir.[1] Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu isimle katıldığı ilk milletvekili seçimleridir, 1935 yılı Mayıs ayında 384 milletvekili ve 160 il delegesi ile toplanan Dördüncü Kurultay'da partinin adı, Dil Devrimi'nin getirdiği yeni anlayış uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirilmiştir.[2] Seçim sonrasında 3 Nisan 1939'da TBMM açılmış ve İsmet İnönü oybirliğiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bundan sonra Dr. Refik Saydam istifa etmiş, kabineyi kurmakla tekrar görevlendirilmiş ve TBMM’den güvenoyu almıştır.

Kaynakça

  1. Tüzüğün tam metni için Tunçay, Türkiye'de Tek Parti Rejiminin Kurulması, Yurt Yay. 1981 sf. 382. Tartışma için bak. İsmail Beşikçi, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1927 Tüzüğü, Yurt Yay. 1991, sf 73-80
  2. Atatürk'ün CHP Program ve Tüzükleri, Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları, 2. Basım, sf. 171, ISBN 978-975-343-526-0
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.