On İki Koloni

Kobol'un 12 Kolonisi Battlestar Galactica evrenindeki hayali uygarlık. Battlestar Galactica Orijinal Seri ve yeniden uyarlanan seride adı geçmektedir. Ayrıca Caprica adlı dizide de görülmektedir.

İnsanlığın Kobol gezegenini terk etmesinin ardından yerleştikleri 12 gezegenden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra varlığı bir mit kabul edilen 13. bir koloni (Dünya) daha vardır. Kolonilerin isimleri İngilizce burç isimlerinden türetilmiştir. İkinci Saylon Savaşının ardından bütün uygarlık çökmüş ve hayatta kalan 60.000'den az insan 13. koloniyi aramak üzere kaçmışlardır. Bu olayla birlikte Saylonlar tarafından işgal edilerek son bulmuştur. Kaçan 12 kolonililerin hikâyesi, Mısır'dan ayrılan 12 Yahudi kabilesinin hikâyesiyle benzerlik gösterir.[1]

Tarih

12 Koloniye Yerleşme

12 Kolonide yaşayan insanların kutsal metinlerine göre insanlık 2000 yıl önce Kobol gezegeninde Tanrılarla bir arada yaşamaktaydı. Burada insanlar 13 kabileden oluşuyordu. Fakat daha sonra Tanrılarla anlaşmazlığa düşen insanlar bu gezegenden sürüldüler. 12 kabile Cyrannus Yıldız Sistemindeki 12 farklı gezegene yerleştiler. 13. kabile ise başka bir yöne gitti ve Dünya adında, bilinmeyen bir Güneş sistemindeki bir gezegene yerleşti.[2]

Fakat sonradan açığa çıkmıştır ki bu hikâye tarihin deformasyona uğramış halidir.[3] Sonradan ortaya çıkan gerçek hikâye ise şöyledir: Kobol'da 12 kabile, 12 ulus olarak yaşan insanlığın teknolojisi KÇÖ (Kolonilerinden Çöküşünden Önce) 4000 yılında zeki robotlar yapacak düzeye ulaşmıştır. Bu robot uygarlığı daha sonra 13. kabile olarak anılacaktır.

KÇÖ 3600 yılına gelindiğinde Kobol uygarlığı 12 kabile ile robotlar arasında çıkan bir savaş sonucunda yok oldu. Savaş bittikten sonra 12 kabile Cyrannus Yıldız Sistemindeki insan yaşamına uygun 12 gezegene yerleşirken 13. kabile olarak bilinen robotlar başka bir yöne gitti ve Dünya gezegenine yerleşti.

Kolonilerin tarihi

13. Koloninin yeri daha sonra unutuldu, dahası tarihin kendisi de unutuldu ve 13. Kabilenin insan olduğu sanıldı. Tarihte yaşanan olaylar Pyhtia Kayıtlarında toplandı ama deformasyona uğramış olarak.

Geçen 3000 yıl içinde Koloniler ekonomik, sosyal ve teknolojik olarak gelişme sürecine girdi. Bu dönem oldukça barışçıl olduğu için kayıtlara yansıyan pek fazla olay yoktur. Bilinen şeylerden birisi KÇÖ 800 tarihinde Tauron kolonisinin Leonis ve Virgon kolonileri tarafından işgal edildiği ama sonra Tauron'un tekrar özgürlüğünü kazandığıdır.

Bir başka bilinen gelişme ise insan türünün KÇÖ 200 dolaylarında Lensofilik Ensefalit hastalığına bağışıklık geliştirmesidir.

Son Koloni tarihi

12 Koloninin son 100 yılı hakkında bilinenler daha çok olduğu gibi bu dönemde yaşanan gelişmeler uygarlığın çöküşünü hazırlamıştır.

Kolonilerin Çöküşü

40 yıl sonra Saylonlar 12 koloniye baskın yaptı. Bu baskınla birlikte 12 koloniye çok büyük bir nükleer saldırıya maruz kaldı ve sadece yaklaşık 60.000 insan hayatta kalabildi. Her iki taraf da 40 yıl boyunca büyük bir savaş hazırlanmıştı ama 12 Koloninin yenilmesi çok kolay oldu. Saldırının daha ilk aşamalarında Kolonilerin Başkanı Richard Adar, kayıtsız şartsız teslim olmayı teklif etmiş ama bir cevap alamamıştır. Sonradan açığa çıkacaktı ki bu süre içinde Saylonlar insan görünümlü Saylon modelleri yapmış ve insanların arasına sızmışlardı. Hatta bu sayede 12 Koloninin bilgisayar sistemlerinde arka kapı oluşturulmasını sağlamışlardı. Bu sayede Koloni Filosuna virüs sızmış ve filo etkisiz kalmıştı.[5] Kalan insanlar ise kalan son savaş yıldızı Galactica'nın öncülüğünde 13. Koloniye sığınmak üzere Cyrannus Yıldız Sisteminden ayrılarak yola çıktılar.

Saylon İşgali

Bu tarihten itibaren 12 Kolonide Saylonların işgali başladı. Saylonlar, 12 koloniyi yeniden inşa edip kendileri için yaşanılabilir bir düzene sokmaya çalıştılar. Fakat hayatta kalan ve 12 koloniden ayrılamamış insanların kurduğu küçük bir direniş örgütü[6] terörist saldırılarla onlara karşı koymaya çalıştı.

Savaşın kazanılmasında önemli pay sahibi olan ve savaş kahramanı kabul edilen Caprica Six ve Sharon Valeri (Boomer) adlı saylonlar insan türünün yok edilmesinin yanlış olduğununu söylediler ve diğer saylonları da ikna ederek 270 günlük işgalin sona ermesini sağladılar. Direnişçiler ise bir kurtarma operasyonu neticesinde Galactica'nın öncülüğündeki filoya getirildiler.[7]

Kolonilerde Son Durum

Kolonilerin çöküşü bizim gezegemizin takvimiyle MÖ 148.000 yılında yaşanmıştır.[8] 12 gezegende canlı yaşam devam etse de zeki yaşam kalmamıştır. Saylonlar işgali sonlandırıp kolonileri terk etmişken insanlarında büyük çoğunluğu yok olmuş ve kalanlar 12 koloniden kaçmıştır. Hala orada kalan insanlar olmuşsa bile hayatta kalmaları için radyasyonsuz bir yer bulmuş olmaları gerekiyor.

Cyrannus Yıldız Sistemi

Cyrannus Yıldız Sistemi, yandaki resimden de görüldüğü gibi dört yıldızdan oluşmuş bir kümedir. Yani dört farklı güneş sisteminin bir toplamıdır. Bu güneş sistemleri: Helios Gamma Sistemi, Helios Delta Sistemi, Helios Alpha Sistemi ve Helios Beta Sistemidir. Kümenin bir tarafında Helios Gamma ve Helios Delta bulurken diğer tarafında ise Helios Alpha ve Helios Beta sistemi bulunmaktadır. Bu iki taraf arasındaki uzaklık 0,16 ışıkyılıdır. Cyrannus Yıldız Sisteminin Kobol'a olan uzaklığı ise 2000 ışık yılıdır.

Helios Gamma Sistemi

Helios Gamma yıldızının çevresinde dönen toplamda beş gezegenden oluşmaktadır. Bunlardan üçü Scorpia, Libran ve Sagittarion kolonileridir. Bunların dışında insan yaşamına elverişli olmayan Thanatos gezegeni ile bir gaz devi olan Ophion gezegeni bulunmaktadır. Ophion'un Satürn'e benzer bir halkası bulunmaktadır.Libran'ın Herse ve Pendresses adlı iki küçük uydusu vardır. Scorpia gezegenin yörüngesine ise Scorpia Tershaneleri inşa edilmiştir. Bunların yanı sıra bu güneş sisteminde bir de Acheron adlı bir asteroid kuşağı bulunmaktadır.

Helios Delta Sistemi

Helios Delta yıldızının çevresinde toplamda yedi gezegenden oluşmaktadır. Bunlardan üçü Aerilon, Canceron ve Aquaria kolonileridir. Bunların dışında insan yaşamına elverişli olmayan Phoebe ve Styx gezegenleri ile birer gaz devi olan Hesita ve Ragnar gezegenleri bulunmaktadır. Hestia'nın Kronos ve Rheo adlı iki uydusu Ragnar'ın Sigurd adlı bir uydusu bulunmaktadır. Ragnar'ın yakınlarında gaz fırtınaları gözlenmektedir. Bu fırtınaların arasına insanlar tarafından saklanmış olan Ragnar İstasyonu inşa edilmiştir.[9] Bunların yanı sıra Aeolus adlı bir asteroid kuşağı bulunmaktadır.

Helios Alpha Sistemi

Helios Alpha yıldızının çevresinde dönen yedi gezegenden oluşmaktadır. Bunlardan dördü Caprica, Gemenon, Picon ve Tauron kolonileridir. Bunların dışında insan yaşamına elverişli olmayan Persephone ve Icarus gezegenleri ile bir gaz gaz devi olan Zeus gezegeni bulunmaktadır. Zeus'un Hebe ve Nike adında iki, Tauron'un Minos adında bir uydusu bulunmaktadır. Caprica ve Gemenon ise ikiz gezegenler olup, yıldızın etrafında dönerken aynı zamanda birbirleri etrafında dönmektedirler. Bunların yanı sıra bir de Erebos asteroid kuşağı bulunmaktadır.

Helios Beta Sistemi

Helios Beta yıldızının çevresinde dönen beş gezegenden oluşmaktadır. Bunlardan ikisi Virgon ve Leonis kolonileridir. Hera ise bir gaz devidir. Hera'nın Iris ve Euboca adlı iki, Virgon'un Hibernia adlı bir uydusu bulunmaktadır. Virgon'un uydusu Hibernia ile ayrı birer gezegen olan Troy ve Pallas'ta da bazı insan yerleşimleri bulunmaktadır. Troy gezegeni kolonileştirilirken zengin bir maden kolonisi olması bekleniyordu ama yaşanan bir kazanın tetiklediği felaketler Troy'u yaşanmaz hale getirdi.[10] Bunların yanı sıra bir de Ouranos adlı asterois kuşağı bulunmaktadır.

Koloni Halkları

12 Kolonide yaşayan bütün halklar Kobol'dan gelen 12 kabilenin torunlarıdır. Her bir kabile ayrı bir gezegene yerleşmiş ve kendi medeniyetini kurmuştur. 12 koloninin toplam nüfusu 20 milyardır. Koloni isimleri kabile isimlerinden türemiştir. Kabile isimleri ise burç isimleridir.

Capricorn (Oğlak)

Kolonilerin en zengini ve güçlüsü Caprica'da yaşamaktadırlar. Bilim, kültür, sanat ve sporda öncü durumundadırlar. Caprica gezegeni de 12 Koloni Federasyonunun merkezidir. Caprican dilini konuşmaktadırlar. Bu dil, Modern İngilizce'ye benzemektedir. Caprica gezegenininde sadece Caprivalılar bulunmamaktadır. Gezegenin kozmopolit bir yapısı vardır. Tanrısının adı Apollo'dur.

Taurus (Boğa)

Son 100 yılda iki tane iç savaş görmüş bir kolonide yaşayan halk. İç çatışmalar bitip Federasyona katılana kadar yoksul bir koloniydi. Tauron halkı kültürüne, inancına ve topraklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Tauron dili Antik Yunan Dili ile benzerlikler göstermektedir. Tanrısının adı Ares'tir. Galactica'nın kaptanı Adama bir Tauronludur.

Pisces (Balık)

Picon gezegeninin halkıdır. Picon turkuaz renkli bir gezegen olup %75'i sularla kaplıdır. Koloni Filosunun önemli karargahlarından birisini barındırmaktadır. Picon, Caprica'dan sonra en gelişmiş gezegendir ve ona oldukça benzemektedir. Picon pek çok konuda Caprica ile rakiptir. Tanrısı Poseydon'dur.

Gemini (İkizler)

Gemenon gezegenin halkıdır. Resmi dili Eski Gemenese'dir ama modern Gemenese konuşulmaktadır.. Tanrısı Hera'dır. Oldukça muhafazakar bir toplum olup, dini kurallara göre yaşarlar ve kutsal metinlere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Buna rağmen Tek Tanrı Kilisesi bu gezegende ücra bir yerde üslenmiştir.

Virgo (Başak)

Virgon gezegeninin halkıdır.Zengin bir koloni olup ormanlarıyla bilinir. İlk Saylon savaşına kadar monarşi ile yönetilmekteydi. Daha sonra parlamentarizme geçiş yaptı. Tanrısı Hestia'dır.

Leo (Aslan)

Leonis gezegeninin halkıdır. Tanrısının adı Artemis'tir. Önemli bir sanayi ve eğitim merkezidir. Leonis Red adlı popüler enerji içeceği ile Leonis Köpüklü Şarabını ihraç etmekteydi.

Sagittarius (Yay)

Sagittarion yoksul bir kolonidir. Uzun yıllar boyunca diğer koloniler tarafından sömürülmüştür. Bu nedenle oldukça geri kalmıştır. Halkı kutsal metinlere sıkı sıkıya bağlı olup, modern tıbbı reddeder. Ayrıca orduya da güvenmezler. Pasifist bir yaşam tarzları vardır. Tom Zarek'in kurduğu Sagittarion Özgürlük Hareketi bu duruma karşı mücadele etmiş, bir takım terörist eylemlerde bulunmuştur. Tanrısının adı Zeus'tur.

Scorpio (Akrep)

Scorpia gezegeninin halkıdır. Sıcak bir gezegendir. Gür ormanları ve dağlarıyla tanınır. Yamaç paraşütü turizmi ile ünlüdür. Ayrıca gezegenin hemen yanındaki Scorpia Tershaneleri de Koloni Filosuna hizmet vermektedir. Tanrısı Dionysos'tur.

Libra (Terazi)

Libran 12 koloninin adliyesidir. Adalet saraylarıyla meşhurdur. Gezegen üzerindeki tek şehir Themis'tir. Tanrısının adı Athena.

Cancer (Yengeç)

Canceron 12 koloninin en kalabalığıdır. Yoksul bir kolonidir. Oligarşik bir yönetimi olmasına rağmen Büyük Demokrasi olarak bilinir. Plajlarıyla ünlü olup deniz turizmiyle ilgi çeker. Tanrısı Hades'tir.

Aries (Koç)

Aerilon 12 koloninin en yoksuludur. 12 koloninin tahıl deposu olarak kabul edilir. Bütün gelir kaynağı tarımdır. Tanrısı Demeter'dir. Gaius Baltar bu kolonidendir.

Aquarius (Kova)

En düşük nüfuslu kolonidir. Deniz üzerinde küçük adalar barındırmaktadır. Başkenti ve şehirleri yoktur. Küçük yerleşim birimlerinden oluşur. Nüfusunun azlığı doğrudan demokrasiye olanak tanımaktadır. Aslında bir bilimsel araştırma istasyonudur. Her yıl yapılan Kyros yaz festivali tüm 12 kolonide büyük ilgi çekmektedir. Tanrısı Hermes'tir.

12 Koloni[11]

Simge Takımyıldız 1978 Serisi 2003 Serisi
İsim İsim Bayrak Başkent Nüfus Piramit Takımları Tanrı Takma İsim
Kova Aquarus[12] Aquarion Başkent yok, en büyük yerleşim yeri Heim 25,000 Yok Hermes Buz Kolonisi
Koç Aeries Aerilon Gaoth 1,200,000,000
 • Aerilon Threshers (Gaoth)
 • Promethea Golden Horns
Demeter Kolonilerin Tahıl Deposu
Yengeç Orion Canceron Hades 6,700,000,000
 • Canceron Hydras
 • Hades Vice
 • Mangala Krill
Hephaestus Büyük Demokrasi
Oğlak Caprica Caprica Caprica City 4,900,000,000
 • Caprica Buccaneers
 • Delphi Legion
Apollo Kolonilerin Başkenti
İkizler Gemoni Gemenon Oranu 2,800,000,000
 • Gemenon Twins
 • Illumini Vipers
Hera İlk Koloni
Aslan Leonis Leonis Luminere 2,600,000,000
 • Leonis Wildcats
 • Hedon Suns
Artemis Kolonilerin Kalbi
Terazi Libris Libran Başkent yok, en büyük yerleşim yeri Themis 2,100,000 Yok Athena Adaletin Kolonisi
Balık Piscera Picon Queenstown 1,400,000,000
 • Picon Panthers
Poseidon Okyanus Kolonisi
Yay Sagitara Sagittaron Tawa 1,700,000,000
 • Sagittaron Archers
Zeus Yalnız Koloni
Akrep Scorpion Scorpia Celeste 450,000,000
 • Celeste Storms
 • Celeste Lightning
 • Scorpia Stingers
 • Argentum Bay Silverstars
Dionysus Kolonilerin Oyun Alanı
Boğa Taura Tauron Hypatia 2,500,000,000
 • Tauron Bulls
 • Olympia Stallions
Ares Yaşlı Koloni
Başak Virgon Virgon Boskirk 4,300,000,000
 • Boskirk All Reds
 • Virgon United (Blaustad)
Hestia Virgon İmparatorluğu

Kolonilerde Yaşam

Kültür

Sanat Ve Eğlence

12 koloni içinde başta Caprica, Picon, Virgon gibi koloniler olmak üzere bütün kolonilerde büyük çapta kültürel faaliyetler yürütülmektedir. Sinema, tiyatro, resim, heykeltıraş, edebiyat, müzik ve mimari sanatları oldukça ilerlemiştir. 12 koloni çapında ün yapmış eserler büyük ilgi çekmete ve bulunduğu yerin turizmine katkı sağlamaktadır. Picon, Virgon, Caprica ve Scorpia eğlence mekanları ve gece hayatıyla da ünlüdür. Caprica'nın büyük şehirlerinde çeşitli müzeler mevcuttur. Piramit sporu ise kültürün önemli bir parçası haline gelmiştir. 12 Koloni sanatı Kutsal Metinlerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Caprica ve Picon'daki bazı gazete, dergi ve TV kanalları 12 koloni çapında ünlüdür.

Kültürel Öneme Sahip Yerler

Caprica

Gemenon

Picon

Tauron

Sagittarion

Canceron

Aerilon

Virgon

Libran

Leonis

Aquaria

Scorpia

Spor

12 kolonide yüzme, egzersiz, jimnastik gibi kişisel sporlar herkes tarafından yapılmakta olduğu gibi takım sporları da oldukça sevilmektedir. 12 kolonide en sevilen spor dalı Piramittir. Oyuncular iki takıma bölünürler ve dairesel bir sahanın çevresinde bulunan direklerdeki deliklere topu sokarak sayı elde edilir. Rakip takımlar birbirlerinin sayılarını da engellemek zorundadırlar. 12 kolonide yediden yetmişe herkesin severek izlediği bir spordur ve binlerce takımı vardır. Fakat Koloniler Arası Ligde 10 koloniden[13] 21 takım bulunmaktadır. (Yukarıdaki tabloda bu takımların isimlerini ve hangi koloniden olduklarını görebilirsiniz.

Din

İnsanlığın Kobol'dan sürülüşünü anlatan Phythia Kayıtları ve Kehanetleri ile Kutsal Metinler 12 Kolonideki bütün dinlerin kökenini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bütün insanlar aynı tanrılara ve metinlere inanmakta, benzer şekilde şekilde ibadet etmektedir. Çok sayıda din arasındaki farklılık aslında çok da büyük değildir. Her kabile kendisine bir tanrıyı benimsemiş ve onu diğerlerinden üstün tutmuştur ama asla diğerlerini de reddetmemiştir. Bütün dinler Phythia kayıtlarında bulunan insanlığın yok oluşu, tanrılar tarafından sürülmesi ve ölmekte olan bir liderin kalan insanları kurtuluşa götüreceği ama kendisinin bu kurtuluşu göremeyeceği hikâyelerinin tekrar yaşanacağına inanmaktadır.

Bunun tek istisnası ise Tek Tanrı Kilisesidir. Kolonilerin son dönemlerinde ortaya çıkan bu din, diğer bütün tanrıları reddetmekte ve hiçbir insani niteliğe sahip olmayan, her şeyi yaratan, her şeyi yöneten, her şeyi gören, zamanın ve mekanın ötesinde bir tanrı inancını benimsemektedir.[14] Onlar bu tanrıyı Tek Gerçek Tanrı olarak tanımlarken bu dine karşı çıkanlar ise bu tanrı inancını eleştirir ve bütün ahlaki kuralların tek bir tanrı tarafından konulması inancıyla alay ederek bu tanrıyı "Ahlaki Diktatör" olarak adlandırırlar.[15]

Tek Tanrı inancının ilk önce Gemenon'da ortaya çıktığı ama zaman içinde 12 koloniye yayıldığı düşünülmektedir. Tek Tanrı Kilisesi kuruluşundan kısa süre sonra bir askeri kanat oluşturup terörist eylemlere girişmiş ama daha sonra uzun yıllar bu eylemlere ara verip sessizlik içinde yayılmış, toplumun içinde kök salmıştır. İlk saylon savaşından birkaç yıl önce Caprica City'de terörist eylemlerine yeniden başlamışlardır.

Tek Tanrı inancı daha sonra Saylonlar tarafından da benimsenmiş ve kolonilerin çöküşünden sonra Saylon dini olarak adlandırılmıştır.

Yönetim Biçimi

İlk Saylon Savaşından önce gezegenlerin tek çatı altında toplandığı bir federasyon söz konusu değildi. Her gezegende bir devlet vardı ve o gezegenin tamamını kaplıyordu. Bu gezegenlerden Virgon monarşi ile yönetiliyordu. Tauron'da ise diktatörlük hakimdi ve bundan dolayı iç savaş vardı. Diğerleri ise ya demokratik ya da sözde demokratik yönetim biçimlerine sahipti.

Saylonların insanlara savaş açması ve bütün insan ırkının varlığının tehlikeye girmesi kolonileri tek çatı altında topladı. Dolayısıyla bütün gezegenler demokratik ya da sözde demokratik yönetim biçimlerine sahip oldu. Her gezegen kendi iç işlerinde serbest olup kendi parlamentosuna sahipti. Bunun yanı sıra Federasyonun 12'ler Kurulu adlı bir temsilciler meclisi vardı. Her koloniden gelen bir temsilci kendi gezegenini temsil ediyordu. Meclise Kolonilerin Başkanı, başkanlık ediyordu. Eğer başkan bir sonraki seçimden önce ölür ya da görev yapamaz duruma gelirse başkanlık, yetki sırasındaki bir sonraki kişiye geçiyordu. Ve böyle gidiyordu. Bu geçici başkan kısa süre içinde ülkeyi yeni bir seçime götürmekle yükümlüydü. Temsilciler meclisinin yanı sıra Federasyon çapında bakanlıklar da mevcuttu. Aynı şekilde tek tek kolonilerin ordusu ve filosu yoktu. Askeri alanda 12 Koloni tek bir güçtü.

Ordu

Kolonilerin birleşmesinden önce her koloninin kendi ordusu vardı. Fakat uzay savaş gemileri söz konusu olmayıp savaşlar yere asker indirmeyle yapılıyordu. Kolonilerin tek çatı altında birleşmesinden sonra bütün kolonilerin orduları da birleşti ve saylonlara karşı savaşa girişti. İlk uzay savaşları bu dönemde yapıldı ve ilk savaş yıldızları[16] bu savaş sırasında üretildi. Bu dönemde 12 savaş yıldızı üretildi ve her biri bir koloniyi temsil ediyordu. Galactica, Caprica'yı temsil ediyordu. Saylonların askeri gücü ise benzer seviyedeydi ve bu nedenle savaş uzun yıllar denk gitti, on yıllık savaşın sonunda ateşkes ilan edildi.

40 yıllık ateşkes süresince iki taraf da ağır savaş hazırlıkları yaptılar. 40 yıl sonra kolonilerin elindeki savaş yıldızı sayısı 120'yi bulmuştu.[17]

Kolonilerin bu kadar kolay yenilmesinin nedeni askeri hazırlıksızlığı değil, saylon ajanlarının askeri bilgisayar sistemlerine sızmasıdır.[18]

13. Kayıp Koloni Dünya

13. Koloni olarak bahsi geçen Dünya, üzerinde yaşadığımız Dünya değildir. Kobol'da insanlarla robotlar arasındaki savaşın sonucu olarak Kobol boşaltılmış ve 12 kabile Cyrannus Yıldız Sistemine giderken 13. kabile (robotlar) Dünya adlı başka bir gezegene yerleşmişlerdir.(KÇÖ 3600) İlerleyen zamanlarda bu robotlar insan görünümlü, tamamen etten, kemikten modeller üretmeyi başardılar. Daha ilerleyen tarihlerde ise insan gibi üreme yeteneğine kavuştular ve ölüm sonrasında yaşanan zihin aktarımı uygulamasına son verdiler. Artık insanlardan farksız hale gelmişlerdi.

Fakat metalik modelleri de kullanmaya devam ediyorlardı. Hatta bütün ağır işler onlara yükleniyordu. Ten işi modeller insandan farksız hale gelmiş ve metal modelleri basit bir makine görmeye başlamışlardı. Bu da bir isyan tehlikesini doğuruyordu. Fakat Ellen Tigh ile Galen Tyrol dışında hiç kimse bu tehlikeyi görmüyordu. Bir önlem olarak Ellen ve Galen'in çalışmaları sonucunda zihin aktarımı yeniden başlatıldı. Artık ölenler dirilebiliyordu. Beş kişi (Ellen Tigh, Saul Tigh, Galen Tyrol, Tory Foster ve Samuel T. Anders) bu rpjeye dahil edildi. Ve onların yedek bedenlerini bir uzay gemisine yüklenip gemi yörüngeye bırakıldı. Beklendiği gibi isyan gerçekleşti ve metalik modeller 13. kabileyi yok ettiler. Bu beş kişi ise herkes gibi öldü ama gözlerini uzay gemisinde açtılar. Kobol'da yaşanan şey tekrar etmişti. Aynı şeyin 12 kolonide de yaşanmaması için 12 koloni halkını uyarmak üzere yla çıktılar ama gemi ışık hızında gidemiyordu. Bu nedenle yolculuk 2000 yıl sürdü ve vardıklarında çok geç kalmışlar, Saylon savaşı başlamıştı.

Saylonlardan kaçan yaklaşık 60.000 insan Dünya'yı bulduklarında onun hikâyesini öğrendiler ve yeni yaşanılabilir bir gezegen aramaya koyuldular. tesadüfen buldukları bir gezegene yerleştiler ve adını Dünya koydular. (MÖ. 148.000)

Kronoloji

KÇÖ: Kolonilerin Çöküşünden Önce
KÇS: Kolonilerin Çöküşünden Sonra
Bir süpernova patlaması Ionian bulutsusunu oluşturdu.
Kobol'da 13. Kabile ortaya çıktı.
Phytia Kayıtları ve 13. Kabile'nin Dünya'ya inişi.
Aslanbaşı Bulutsusu Dünya'ya giden yolda bir işaret olarak kabul edildi.
13. Koloni, kendi yarattıkları robotlar tarafından yok edildi. Fakat 12 Koloni bu olaydan habersizdi.
Kurtulan son beş kişi 12 Koloniyi uyarmak üzere yola çıktı.
Tauron gezegeni Leonis ve Virgon tarafından işgal edildi. (Daha sonra işgal sona erecekti.)
İnsanlar Lensofilik Ensefalit hastalığına karşı bağışıklık kazandılar.
Birinci Tauron iç savaşı.
İkinci Tauron iç savaşı.
Zoe Graystone'un ölümü.
İlk Saylon prototipinin üretilmesi.
Saylonlar isyan ettiler ve insanlara karşı savaş ilan ettiler.
Tehlikenin büyüklüğü nedeniyle 12 Koloni güçlerini birleştirdi ve Federasyonu kurdu.
Savaş Yıldızı Galactica hizmete girdi.
Saylonlar, insansı modeller üretmek için kaçırdıkları insanlar üzerinde deneylere başladılar.
İlk melez varlık doğdu.
Dünya'dan kaçan 5 kişi 12 koloniye ulaştı ve Saylonları ateşkese ikna etti.
Ateşkes imzalandı ve Saylonlar 12 Koloniyi terk ettiler.
Saylonlar uzayda bir üs kurup deneylere başladılar.
İnsansı modeller doğdu.
Savaş Yıldızı Galactica KÇÖ'den önceki son sıçramasını yaptı.
Sagittarion'da Tom Zarek, Hükümet Binasına bombalı saldırıda bulundu.
Walkyrie adlı gizli operasyon. Adama, Daniel Novacek'i Saylon bölgesine gizli operasyona gönderdi ama Novacek Saylonlara yakalandı.
Saylonlar 12 Koloni'ye yeniden saldırdı.
12 Koloni uygarlığı büyük bir nükleer saldırıyla yok edildi.
20 milyar insan öldü.[19]
Hayatta kalan yaklaşık 50.000 insan Savaş Yıldızı Galactica liderdiğinde 12 Koloni'den kaçtı ve Dünya'yı aramaya başladı.
Bir yıl boyunca Saylonlardan kaçan insanlar kısmen insan yaşamına elverişli bir gezegen bulup yerleştiler ve ona New Caprica adını verdiler.
Saylonlar New Caprica'yı buldular ve insanları esir aldılar.
İnsanlar isyan etti ve gezegenden kaçtılar.
Galactica ve filosu Dünya'yı buldular. Fakat Dünya yok edilmişti.
Saylon kolonisine operasyon ve sonradan Dünya adını alacak yeni ve bilinmeyen bir gezegene sıçrama. Kurtuluş.
Filonun Güneş'e yönlendirilerek imhası.
Günümüz.

Referanslar

Dipnotlar

 1. Yahudi inancına göre 12 Yahudi Kabilesi, vadedilmiş topraklara gitmek üzere Mısır'dan kaçmıştır. Battlestar Galactica'da ise 12 Koloni ve dolayısıyla 12 kabileden arta kalanlar, kendi kutsal metinlerinde bir nevi vadedilmiş topraklar olan 13. Koloni'ye varmak üzere kaçmıştır.
 2. Kaynak: Battlestar Galactica'nın 2004 versiyonun başlangıcı kabul edilen Mini Seri'deki final sahneleri.
 3. Bu ve sonraki paragraftaki bilgilerin kaynağı için Battlestar Galactica 2004 versiyonunun 4. sezonuna bakınız.
 4. Kaynak: Mini Serinin giriş sahnesi.
 5. Bkz. Mini Seri
 6. Dizide sadece Caprica gezegeninde Caprica City ve Delphi çevresindeki küçük bir direniş grubu görülmekte. Gezegenin diğer bölgeleri ve diğer 11 kolonideki durum hakkında bilgi mevcut değil
 7. Bu başlık altında sözü geçen olaylar Battlestar Galactica'nın 2004 versiyonunun 2. sezonunda geçmektedir.
 8. Battlestar Galactica 2004 versiyonu final sahnesinde 150.000 yıl ileriye sararak günümüz Dünyasını göstermektedir.
 9. Mini Seri'de fırtınaları ve istasyonu görebilirsiniz.
 10. Boomer karakteri bu gezegende doğduğunu ve felaketten kurtarıldığını sanmaktadır.
 11. Bu tablo İngilizce Vikipedi'den alınmıştır.
 12. File:Names from agenda ep 111.jpg - Battlestar Wiki The names of all twelve Colonies are present on this page, but the 2003 series has referred to the same colony as both "Aquaria" and "Aquarion".
 13. Aquaria ve Libran nüfus bakımından çok küçük olup Koloniler Arası Ligde takımı bulunmamakta.
 14. Bizim dünyamızdaki tek tanrılı dinlerle benzer perspektife sahip olduğunu söyleyebiliriz.
 15. Kaynak: Caprica'nın 2. bölümündeki polis dedektifinin basın açıklaması.
 16. Uzayda hareket eden, ağır silahlara sahip, binlerce kişi taşıma kapasitesine sahip ve Viper adı verilen küçük savaş mekikleri taşıyan dev savaş gemileri.
 17. Mini Seri'deki bir diyalogda Adama'ya 30 savaş yıldızının yok edildiği rapor edilir ve Adama, bunun filonun dörtte biri olduğunu söyler. Buradan anladığımız kadarıyla 40 yıl sonraki ikinci savaş başladığında insanların savaş yıldızı sayısı yaklaşık olarak 120'ydi.
 18. Caprica 6 adlı kadın görünümle saylon modeli Kolonilerin Askeri Yazılımını tasarlayan Gaius Baltar'ı baştan çıkarmış ve kendisinin de bu projeye dahil olmasını sağlamıştır.
 19. Battlestar Resistance Webisodes - Saul Tigh

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.