Ƶ

Ƶ, Türkçe'de yalnızca el yazısında da kimi zaman rastlanan bir harftir, aslında ses değerleri açısından herhangi bir işlevi yoktur ve genellikle eşsesli kelimeleri ayırt etmekte veya bir el alışkanlığı olarak kullanılmaktadır. Vurgulu bir Z sesini içeren ses ayrımlarını gösterir. Örneğin: Ƶar ve Zar sözcükleri arasındaki farkta olduğu gibi.

Uniform Türk Alfabesinde

Bu harf Uniform Türk Alfabesi'nde yer alır ve Türkçede'ki J sesi karşılığında kullanılır.

ISO standartlarına göre temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış Z harfi
ŹźẐẑŽžŻżẒẓẔẕƵƶȤȥⱫⱬʐʑɀ

tarih • paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.