Şirvan Hanlığı

Şirvan Hanlığı, 1747 yılından 1820 yılına kadar Azerbaycan topraklarında hüküm sürmüş bir devlettir. Başkenti Şamahı kentidir.

Şirvan hanlığını 1747 yılından Nadir Şah kırklı-Avşar tarafından bu yöreye vekil tayin edilmiş Hacı Mehemmed Han Sufi Nebi oğlu Zərnəvai kontrol ediyordu.

Şirvan hanlığının askeri-siyasi durumuna dair çeşitli ilginç bilgiler vardır. Kaynaklara atıf yapan E. Məmmədova gösteriyor ki Şirvan hanlığı çok güçlü askeri güce sahip olduğunu ve 10 bin, bazen ise 12 bin kişilik ordu toplamayabiliyordu. İşte askeri yönden güçlü olmasının sonucu olduğunu, hanlık sekiz yıl Guba hanlığının birleştirme politikasına karşı mücadele vermiştir. Qubalı Feteli Han bu amaçla defalarca Şirvan Hanlığı üzerine bir sefer yapmış, fakat her defasında kayıp vererek geri çekilmiş, sadece 1768 yılında çizimi Hüseyin Han ile birleşerek hanlığın arazisini Kuzeydoğu Azerbaycan topraklarına dahil edebilmiştir. Şamahı hanlığı Guba hanlığının bünyesinde 1789 yılına kadar kalmasına rağmen kendi bağımsızlığına yeniden ulaşmak için sürekli olarak mücadele etmiştir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.