Şilo

Şilo (İbranice: שִׁיל֔וֹ veya שילה[1]), Tanah'ta Tekvin 49:10'da adı geçen, Yakup'un oğlu Yehuda'yı kutsayışıyla ilgili bir figürdür. Yakup, "Şilo gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak..." demiştir. Bu cümle farklı zamanlarda farklı şekillerde tercüme edilmiş ve Kitab-ı Mukaddes'te "Sahip" olarak kullanılmıştır. Bu tercümeler tartışma konusudur.

Yazıtlardaki değişkenlik, ilk tercümeler

Basit Latincede "gönderilecek kişi"[2] olarak tercüme edilmiştir ve İbranicedeki şaluah (İbranice: שלוח, "ulak") ile eş anlamlıdır; muhtemelen tercüme sırasında bozulmuştur.

Peşitta (Süryani İncili)'da "sahibi olan kişi" olarak tercüme edilmiştir.[3]

İncil'in Yunan tercümesinde ise "Onun için saklanan" diye yazmaktadır.[4][5]

Bu eski versiyonların hiçbirinde, İsrail'in antik kutsal şehirlerinden biri olan Şilo şehri tercümesi kullanılmamaktadır.

King James versiyonunda ise Şilo bir insan ismi olarak kullanılmıştır.

Diğer yorumlar

Bazı Müslümanlarca bu kişi Muhammed'dir.[6]

Rastafarianizm'e inananların bazıları bunu Haile Selassie'nin geri döneceğinin işareti olarak sayar.

Joseph Smith, Jr., Şilo'yu Yesse köküyle yani İsa ile bağdaştırır.

Kaynakça

  1. As written in The Leningrad Codex (the latter wording being a secondary variant): http://www.tanach.us/Tanach.xml#Gen49:10-49:11
  2. Douay-Rheims translation: http://www.latinvulgate.com/verse.aspx?t=0&b=1&c=49
  3. The Peshitta translated by George Lamsa: http://www.lamsabible.com/LamsaOT/1_genesis.htm
  4. NETS: http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/
  5. Brentons translation: http://www.ecmarsh.com/lxx/Genesis/index.htm
  6. http://www.mohammad-pbuh.com/3/shiloh.htm
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/17/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.