Şeyh Said

Bu maddenin veya bölümün özgün araştırma, doğrulanamaz veya yorumsal ifadeler içerdiği düşünülmektedir.
Lütfen yapılan iddiaları kontrol ederek ve yeni kaynaklar ekleyerek geliştirin. Özgün araştırmadan oluşmuş ifadeler kaldırılabilir.
Ayrıntılar maddenin tartışma sayfasında bulunabilir.
Şeyh Said

Şeyh Sâid
Tam adı Şeyh Muhammed Said
Doğumu 1865
Palu, Elâzığ
Ölümü 29 Haziran 1925 (60 yaşında)
Diyarbakır
Çağı 19. ve 20. yüzyıl
Bölgesi Doğu ve Güney Doğu Anadolu
Okulu Medrese
İlgi alanları İslamcılık, Ümmetçilik [1]
Önemli fikirleri Şeyh Said Kıyamı

Şeyh Said (Şeyh Said Palevi, Şeyh Said Pirani, Şeyh Muhammed Said Nakşibendi, Şeyh Said Efendi) (d. 1865 ya da 1866; Palu, Elâzığ[2][3] - 29 Haziran 1925, Diyarbakır[4]), Seyyid bir aileye mensup[5][6][7] Zazaların[8][9] içinde ikamet eden Nakşibendi şeyhi,[8] Zaza kökenli lideridir.[10] Müderris, Mutasavvıf, Müfessir ve Muhaddis olan Şeyh Said,[11][12] Şeyh Said İsyanı lideridir.[13]

Babasının adı Şeyh Mahmud Fevzi, annesi ise Gulê Hanım’dır.[14][15] Palu, Elâzığ, Diyarbakır, Muş’ta, eğitim gördükten sonra babasının vefatından sonra Nakşibendi Tarikatı postnişini olmuştur.[16][17] Babası Şeyh Mahmud Fevzi’nin Palu’dan Hınıs'a göç etmesiyle oraya yerleşmiştir. Nakşibendi târikatının liderlerinden olup Ermeni kırımına karşı çıkacak fetvalar vermiştir.[18][19][20] I. Dünya Savaşı sırasında Rusya İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'ya ilerlemesinden dolayı Piran'a taşınmak zorunda kalmış ve savaştan sonra Hınıs Kolhisar'a yerleşmiştir.[21] 1925 yılında yargılanmış ve idam edilmiştir.

Aile geçmişi

Şeyh Said, Muhammed’in neslinden olup Seyyiddir.[22][23][24] Şeyh Said'in dedesi Palulu Şeyh Ali Sebdi'dir. Şeyh Ali Sebdi'nin beş oğlu vardır: Şeyh Muhammed Nesih, Şeyh Mahmud Fevzi (Şeyh Said’in babası), Şeyh Hasan Naki, Şeyh Hüseyin Zeki ve Şeyh İbrahim (Kudo Efendi). Şeyh Mahmud Fevzi’nin de yedi oğlu vardır: Şeyh Said, Şeyh Bahaeddin, Şeyh Diyaeddin, Şeyh Necmeddin, Şeyh Tahir, Şeyh Mehdi ve Şeyh Addurrahim.[25][26]

Şeyh Said'in beşi kız, beşi erkek olmak üzere on çocuğu olmuştur. Şeyh Said'in oğlu Ali Rıza Efendi'nin oğlu Mehmet Fuat Fırat, 1973'te Erzurum bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.[27] Günümüzde Şeyh Said ailesinin temsilcisi Şeyh Said'in torunu Abdulilah Fırat’tır.[28][29]

Şeyh Said, dedesi Şeyh Ali Septi’nin halifelerinden Şeyh Ahmed-i Çani’nin kızı Amine Hanım ile evlenmiştir. Amine Hanım, aile Rus Harbinden dolayı Hınıs’tan Piran’a göç ettiği zaman rahatsızlanmış ve vefat etmiştir.[30] Hanımı vefat ettikten sonra Şeyh Said, Kürt Miralayı Hamidiye Alaylarının liderlerinden Cibranlı Halit Bey'in kız kardeşi Fatma Hanım ile evlenmiştir. Yine Halit Bey'in kardeşi olan Güllü Hanım da, Binbaşı Kasım (Ataç) ile evliydi.[31] Şeyh Şaid'i ayaklanmanın bastırılması ardından eleveren, Binbaşı Kasım'dır.[32]

Şeyh Said'in Soy Ağacı

Şeyh Said’in 6. göbekten dedesi olan Seyyîd Haşim İran'dan Diyarbakır'a hicret edip yerleşmiştir.[33]1639 yılında Sultan IV.Murad tarafından siyaseten öldürülmüştür.[6] Seyyid Haşimden itibaren soy kütüğüdür;

 
 
 
 
 
Şeyh Seyyid Haşim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacı Şeyh Seyyid Hüseyin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevlana Haydar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevlana Kasım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeyh Ali Septi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeyh Mahmud Fevzi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞEYH SAİD EFENDİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeyh Ali Rıza Efendi
(1894-1970)
 
 
Şeyh Gıyaseddin
(1905-1972)
 
Şeyh Selahaddin
(1907-1979)
 
Şeyh Abdulhalık
(1922-1944)
 
Şeyh Ahmet
(1923-2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeyh Muhammed Emin Efendi
(1921-1998)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeyh Abdulilah Fırat
(1946- )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[5][34][35]

Şeyh Said Nakşibendi Tarikâtı Silsilesi / Silsile-i Nakşibendi Hâlidi Palevi

Şeyh Said Efendi'den devam eden Nakşibendi Tarikatı Silsile-i Sâdât'ı şu şekildedir;

 1. Muhammed bin Abdullah
 2. Ebu Bekri’s-Sıddiyk
 3. Selman-ı Farisî
 4. Kâsım bin Muhammed
 5. Cafer-i Sadık
 6. Bayezid-î Bistamî
 7. Hâce Ebû’l Hasan Kharakânî
 8. Şeyh Ebû Aliyyini'l Fârmedî
 9. Hace Yûsuf Hemedânî
 10. Hace Abdülhâlık-ı Gucdüvânî
 11. Hace Ârif-i Rivgerî
 12. Hace Mahmûd İncir-i Fağnevî
 13. Hace Ali-i Râmitenî
 14. Hace Muhammed Baba es-Semmâsî
 15. Hace Şeyh Emir Külâl
 16. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî
 17. Şeyh Alâeddîn Attâr
 18. Şeyh Yâkûb-u Çerhî
 19. Hace Ubeydullah-ı Ahrâr
 20. Şeyh Muhammed Zâhid
 21. Şeyh Derviş Muhammed es-Semerkandi
 22. Şeyh Hâce Muhammed Emkenekî
 23. Şeyh Muhammed Bâki Billah
 24. İmâm-ı Rabbânî Şeyh Ahmed Fâruk Serhendî
 25. Şeyh Muhammed Ma’sûm Serhendî
 26. Şeyh Muhammed Seyfüddîn-i Farukî
 27. Şeyh Nur Muhammed Bedvânî
 28. Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr
 29. Şeyh Abdullah ed-Dehlevî
 30. Mevlânâ Hàlid-î Bağdâdî
 31. Şeyh-ul Meşayih Seyyidina Ali Es-Sebdi Palevi Diyarbekiri
 32. Şeyh Mahmud Fevzi Efendi Palevi
 33. Şeyh Muhammed Said Efendi Palevi
 34. Şeyh Ali Rıza Efendi Palevi
 35. Şeyh Muhammed Emin Efendi Palevi

[36] [37] [38] [39]

Şeyh Said İsyanı - Genç Hâdisesi

Birinci Meclisin Bitlis milletvekili Yusuf Ziya tarafından aşiretler arasındaki tanınmışlığı ve sözünün geçmesi nedeniyle gizli Kürt İstiklal komitesi'ne ("Azadi" örgütü) üye yapıldı. 1924 yılında Yusuf Ziya tutuklandı. Suçunu itiraf eden Yusuf Ziya Bey, Cibranlı Halit, Hasananlı Halit, Hacı Musa ile birlikte Şeyh Said'in de adını verdi. Doğu illerindeki aşiretleri dolaşan Şeyh Said, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal'in dinsizliğinden, çıkarılan yasalar ile İslamiyetin, nikah, ırz ve namusun Kuran'ın ortadan kalkacağından, ağaların ve hocaların idam edileceğini veya sürüleceğinden bahseden propagandalar yaptı. Kayınbiraderi Albay Cibranlı Halit'in adamları Cemiyet-i Akvam'a haber vereceklerini, bölgede devletin askeri güçlerinin bulunmadığını ve kolayca bölgeyi ele geçirebileceklerini söyledi. Cumhuriyete ve devrimlere karşı bir ayaklanma fetvası hazırlayarak devrimlere destek verenlerin canları ve mallarının helal olduğunu yazdı. Fetvayı aşiretlerin ileri gelenlerine gönderdi. Varto'daki Hormek aşireti devlet yanlısı olduğu için ayaklanmaya uymayacaklarını açıkladı. Şeyh Said ifade vermek için Bitlis Harp Divanı'na davet edildiğinde yaşlı ve hasta olduğu için ifade vermeye gitmeyince ifadesi Hınıs'ta alındı. Diyarbakır, Çapakçur, Ergani ve Genç illerinde bir ay kadar dolaştıktan sonra 13 Şubat 1925 tarihinde Piran'daki kardeşinin evine yerleşti. Piran'da jandarmanın 5 suçluyu tutuklama girişimi üzerine çıkan çatışma sebebiyle ayaklanma hareketi planlanandan önce başladı.[40] 1924 Ekim ayından yakalanacakları güne kadar hükûmetle haberleşmekte olan bacanağı Kasım Bey (Kasım Ataç) tarafından ihbar edilmiştir.[41] Genç Hâdisesinin (Şeyh Said İsyanı) bastırılmasından sonra "Şark İstiklal Mahkemesi"nde yargılanıp idama mahkûm edildi.

Şeyh Said’in mezarı

29 Haziran 1925’te Şark İstiklal Mahkemesi tarafından Diyarbakır Dağkapı Meydanında idam edilen Şeyh Said, idam sehpasında iken son isteği sorulduğunda, kâğıt kalem ister ve kâğıda Arapça olarak "Benim bu değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem Allah ve dini içindir." yazar ve kelime-i şehadet getirerek idam edilir.[42][43] Şeyh Said, idamından önce başsavcı Ahmet Süreyya Örgeevren’i vasi tayin ettiği ve vasiyetnamesini hazırladığını yazmış: "Nitekim; Şeyh Said Efendi idamından biraz önce tevkifhanede yazdığı bir vasiyetname ile beni bu vasiyetin icrası için vasi nasb ve tayin etmiş bu vasiyetnamesi asılmasından sonra bana verilmişti. Bu vasiyet; üzerinde bulunan ve maliye veznesine verilmiş olan parasından veresesinden kimlere verilmesine ve kendisi için mezar yaptırılmasına dairdi... Mahkemenin müddeiumumîsi bulunduğum için, şeyhin vasisi sıfatıyla bu vesayeti kabul ve icra edemezdim. Onun için resmî ve itimat edilir bir el ile vasiyetinin yerine getirilmesi için vasiyetnameyi Ankara’da İçişleri Bakanlığına göndermiştim."[44][45] Şark İstiklal Mahkemesi tarafından Şeyh Said’in mezarının yaptırılması kabul edilmesine rağmen halen mezar yerinin nerede olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Cibranlı aşiretiyle ilişkisi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cıbranlı
Mahmud Bey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeyh Said
 
Fatma Hanım
 
Cibranlı Halit
 
Güllü Hanım
 
Binbaşı Kasım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça

Genel
Özel
 1. http://m.biyografi.info/kisi/seyh-said
 2. 1865'te Elazığ ilinin Palu ilçesinde doğdu. Erzurum'un Hınıs ilçesinin Kolhisar köyünde ikamet ederdi. (Şimşek 2001, s. 112)
 3. Işık (2000), s. 102
 4. İnce, Özdemir (1 Temmuz 2005). "Şeyh Said kimdir neden isyan etmiştir?". Hürriyet Gazetesi. 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150701094721/http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=331456&yazarid=72. Erişim tarihi: 26 Eylül 2008.
 5. 1 2 http://www.dogruhaber.com.tr/Haber/Seyh-Saidin-Torunundan-Tarihi-Aciklamalar-78273.html
 6. 1 2 http://www.ufkumuz.com/diyarbekir-tarihinin-gizlenen-katliami-cilsitun-7503yy.htm
 7. Şeyh Said Kıyamı Abdulmelik Fırat ile Ropörtaj, Mızgin,2008
 8. 1 2 ...Sheikih Mehmed Said (1865-1925), member of a Zaza family originally from Piran and revered sheikh of the Naqshbandi Sufi order, ...Üngör (2012), s. 123.
 9. Şeyh Said Zaza ve Sünnî idi, Nuri Dersimi Zaza ve Alevi idi. Bedirhani ve Cemilpaşazade kardeşler Sünnî ve Kurmanc idiler, Bozarslan (2002), s. 843
 10. http://arsiv.hurseda.net/Sehid-Seyh-Saide-Palewi---2-227
 11. http://www.hinishaber.net/seyh-said-biyografi,5.html
 12. Şeyh Sait İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi, Ahmet Süreyya Örgeevren, Temel Yayınları
 13. Abdulilah Fırat'la Röportaj, Şeyh Said - DoğruHaber, 02.07.2010
 14. İbrahim Sediyani, Şeyh Said Qıyamı’nın Kökenleri – 1, Hira Dergisi,
 15. Abdulilah Fırat'la Röportaj, Şeyh Said - DoğruHaber, 09.07.2010
 16. Feyzullah Deniz, Şeyh Said Başkaldırısı Üzerine Röportaj, Mizgin Dergisi
 17. http://arsiv.taraf.com.tr/haber-ermeni-katliamina-karsi-cikan-islam-alimleri-152716/
 18. Zaman com.tr
 19. 1900'den 2000'e Kürtler, SES Basın ve Yayıncılık, Ocak 2000, İstanbul, s. 26.
 20. A.g.e., s. 36.
 21. http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/seyh-saidin-torunundan-tarihi-aciklamalar.html (Şeyh Said'in Torunu Abdulilah Fırat'tan Tarihi Açıklamalar, Diwan Programı)
 22. Şeyh Said Kıyamı Üzerine Abdulmelik Fırat ile Ropörtaj, Mızgin Dergisi, Haziran 2008
 23. Bütün Yönleriyle Şeyh Said Kıyamı, İbrahim Sediyani, Şura Yay, 2014,C.1 sy;23,70 (Kitap)
 24. Mumcu (1991), s. 60
 25. https://www.facebook.com/notes/%C5%9Feyh-sa%C3%AEd-kurd%C3%AE/%C5%9Feyh-said-efendinin-dedeleri-ve-karde%C5%9Fleri-mali-erdo%C4%9Fan/222006647822686
 26. Mumcu (1991), dipnot 123
 27. https://www.youtube.com/watch?v=dIfkNTWBsDo
 28. http://www.yeniakit.com.tr/haber/seyh-said-isyani-7905.html
 29. Ferzende Kaya, Mezopotamya Sürgünü s. 17
 30. Mumcu (1991) s. 54-55
 31. Mumcu (1991) s. 104 ve dipnot 218
 32. http://www.dogruhaber.com.tr/Haber/Sehadetinin-86-yilinda-Seyh-Saide-Palewi-1-7989.html
 33. Seyyidü’l Enbiya Ve’l Mürselin Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Ve Ehl-i Beyt’i - Abdulilah Fırat (Kitap)
 34. Mezopotamya Sürgünü - Ferzende Kaya (Kitap)
 35. Secere-i Nakşibendiye-i Halidi Palevi (Palevi-Nakşibendi)
 36. “İki Ğavs’ı Enam, Seyid Ali Es-Sebti, Seyyid Ahmed El Kurdi” – Mehmet İhsan Hattatzade (Palevi-Nakşibendi)
 37. “Tasavvuf Yolunda Manevi Cihad" - Muhammed İhsan OĞUZ - Oğuz Yayınları (Palevi-Nakşibendi)
 38. http://www.serifbuhari.com/septi.html (Palevi-Nakşibendi)
 39. Ergün Baybars, İstiklal Mahkemeleri, s. 222,223
 40. Mumcu (1991), s. 111
 41. http://www.haberler.com/seyh-said-ailesinden-yerel-secimler-deklarasyonu-5396686-haberi/
 42. http://tr.hereketaazadi.org/etkinlikler/view/42
 43. http://www.taraf.com.tr/yazilar/oral-calislar/seyh-said-in-gizlenen-vasiyeti/25448/
 44. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/02/13/seyh-saidin-torunundan-ilginc-iddia
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.