Şemseddin Şehrezuri

Şemseddin Şehrezuri (? Şehrezur - ö. 1288'den sonra), Kürt kökenli, tarihçi, hekim ve İslam filozofu.[1][2]

Şemseddin Şehrezuri veya tam adı Şemseddin Muhammed ibn Mahmud el-Şehrezuri 13. Yüzyıl'ın en tanınmış İslam filozoflarındandır.

Şihabeddin Sühreverdî'nin İşrakilik felsefesini devam ettirmiştir. İlk işraki filozofu olarak kabul edilir. İşrakiliğin kurulması, felsefi ve tarihi bilgilerinin kaydedilmesi anlamında Şehrezuri'nin çalışmaları çok önemlidir. Kimi yapıtları, özellikle de işrakilik hakkındaki çalışmaları bilinmekle birlikte, hayatı hakkında fazla bilgi yoktur ancak 1288'lerde hayatta olduğu biliniyor. tarih felsefe ve tıp ile ilgili birçok eser yazan Şemseddin Şehrezuri'nin ancak günümeze sadece beş eseri vardır.[3]

Eserleri

Kaynak

  1. http://kurtfilozoflar.blogspot.fr/2014/01/kurt-filozoflar-semseddine-sarezori.html?m=1
  2. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi, 23. cilt s. 438
  3. https://sites.google.com/site/jaffakurdishtribe/home/notable-people/shams-al-din-muhammad-ibn-mahmud-al-shahrazuri
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.